Flere søger UC Syddanmark

For femte år i træk får Syddanmarks største uddannelsesinstitution, University College Syddanmark, flere ansøgere via kvote 2.

Stigningen i det samlede ansøgertal til skolens 13 uddannelser er på 8,7 procent i forhold til 2013.

For de ansøgere der har UC Syddanmark som 1. prioritet er fremgangen på 4,3 procent i forhold til sidste år.

Tallene kan endnu stige, da enkelte ansøgere af tekniske årsager endnu ikke er regnet med.

- Når vi ser et stigende antal ansøgere til UC Syddanmarks uddannelser, kan det skyldes flere ting. Men helt overordnet tror jeg, at de unge mennesker godt ved, at uddannelse betaler sig, siger UC Syddanmarks uddannelsesdirektør, Karen Marie Madsen.

Næste ansøgningsrunde er den 5. juli, hvor fristen for at søge via kvote 1 udløber klokken 12.00.

- På baggrund af det stigende antal ansøgninger via kvote 2, forventer jeg, at vi også vil se flere ansøgninger via kvote 1, når fristen for at søge via den udløber. Der er vores erfaring, at kvote 2 giver et godt billede af, om det går frem eller tilbage med kvote 1 ansøgningerne, siger Karen Marie Madsen.

VIA University College med campus i Horsens har ligeledes noteret fremgang i antallet af ansøgere.

FAKTA

Kvote 1-ansøgninger er alene baseret på ansøgernes karaktergennemsnit, mens kvote 2 ansøgninger er en kombination af karakterer og andre erfaringer som fx arbejde, rejser og højskoleophold. Og særligt for ansøgere til læreruddannelsen via kvote 2 gælder, at de også skal til en optagelsessamtale.

UC Syddanmark udbyder i alt 13 mellemlange videregående professionsuddannelser med cirka 6.500 studerende.

UC Syddanmark har campusser i de fem byer Esbjerg, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg med i alt godt 700 ansatte.