TV der bevæger dig

Fotograf frifindes i sag om flygtningekaos på motorvej

Retten i Sønderborg frifinder pressefotograf, der trodsede politiets ordre om at forlade motorvej under flygtningekaos.

Politikens fotograf Martin Lehmann (bagerst), der 9.september 2015 bliver anholdt efter politiet har bedt pressen fjerne sig fra den gruppe flygtninge, der går på motorvejen nord for Padborg. Foto: PressSyd - Kim Petersen

Pressefotograf Martin Lehmann blev anholdt, fordi han ikke ville forlade motorvejen, hvor flygtninge vandrede Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix 2018

Flygtninge gik på den sønderjyske motorvej den 9. september 2015. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Pressefotograf Martin Lehmann blev anholdt, fordi han ikke ville forlade motorvejen, hvor flygtninge vandrede. Foto: PressSyd - Kim Petersen

Pressefotograf Martin Lehmann blev anholdt, fordi han ikke ville forlade motorvejen, hvor flygtninge vandrede. Foto: PressSyd - Kim Petersen

1 af 5

Det var i orden, at pressefotograf Martin Lehmann trodsede politiets påbud om at forlade den sønderjyske motorvej i september 2015.

Det konkluderer Retten i Sønderborg i sagen om fotografen fra dagbladet Politiken, som var tiltalt for at forstyrre den offentlige orden ved at fortsætte sit arbejde med at tage billeder af den vandrende flygtningestrøm.

Men fotografen nægtede at betale bøden på 1500 kroner, og sagen blev i stedet indbragt for retten. 

Pressefotograf Martin Lehmann blev anholdt, fordi han ikke ville forlade motorvejen, hvor flygtninge vandrede. Foto: PressSyd - Kim Petersen

Pressefotografen forklarede i retten, at han anså det for at være en historisk begivenhed, da 300 flygtninge og migranter 9. september 2015 begav sig på vej til fods fra Padborg mod Sverige.

Det var en situation, han som pressefotograf havde pligt til at dække, forklarede han.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi var opfattelsen derimod, at pressens tilstedeværelse var en forhindring for at få menneskestrømmen væk fra vejen, så motorvejen kunne genåbnes.

Bortvisningen af pressefolkene fra motorvejen tjente ifølge politiet også et andet formål - pressefolkenes egen sikkerhed.

Der var meldinger om vandflasker, der blev kastet ud fra motorvejsbroer. Det kunne ifølge politiets vurdering være farligt at opholde sig på vejen.

Men byretsdommer Jens Schultz-Hansen og de do domsmænd konkluderer i dommen, at hensynet til nyhedsformidlingen i den konkrete sag står over hensynet til den offentlige orden.

- Selv om politiets påbud under de beskrevne omstændigheder må anses for tilstrækkeligt begrundet og givet med rette, må der i en situation som den pågældende foretages en afvejning af hensynet til nyhedsformidlingen og den krænkelse, der er begået derved, at tiltalte nægtede at efterkomme påbuddet.

- Denne afvejning findes efter en samlet vurdering at føre til, at hensynet til nyhedsformidlingen i den konkrete situation må tillægges en sådan vægt, at tiltaltes nægtelse ikke kan betragtes eller anses som uberettiget, hedder det i dommen.

Sagen har været to år og fire måneder undervejs i retssystemet, og staten skal nu afholde alle omkostningerne.