Kæmpe brintanlæg på Aabenraa Havn tættere på realisering efter regeringens grønne reformudspil

Linde Gas står klar med investering på omkring 250 millioner euro. Aabenraa Havn står klar med 180.000 m2 til stort brintanlæg.

- Der er ingen tvivl om, at vores projekt er blevet mere realistisk efter regeringens udspil i går, siger Ulrik Nielsen, Head of Clean Hydrogene, ved Linde Gas.

Regeringen fremlagde i går en samlet plan for at sætte mere skub i den grønne omstilling. Op mod fire gange mere grøn strøm fra sol og vind. Og det giver også store forventninger til produktion af klimavenlig brint.

Der er tale om et spritnyt brintanlæg på 100 megawatt, der skal producere grøn brint på grøn el. Placeringen er det gamle Enstedværk ved Aabenraa, hvor der i dag er masser af plads, efter at anlægget er blevet lukket ned over en årrække. 

- Vi har reserveret 180.000 m2 til et nyt Power-to-X anlæg, hvor vi vil producere grøn brint og flere andre miljøvenlige, brintbaserede produkter, fortæller Ulrik Nielsen.

- Der er ingen tvivl om, at vores projekt er blevet mere realistisk efter regeringens udspil i går, siger Ulrik Nielsen, Head of Clean Hydrogene, ved Linde Gas.
- Der er ingen tvivl om, at vores projekt er blevet mere realistisk efter regeringens udspil i går, siger Ulrik Nielsen, Head of Clean Hydrogene, ved Linde Gas.


En af fremtidens energikilder

Power-to-X betyder, at grøn strøm omdannes til bæredygtig brint, som så igen kan bruges til produktion af miljøvenlige, brintbaserede produkter som f.eks. ammoniak, metanol, metan og brændstof til lastbiler, fly og skibe.

Her bliver olien erstattet af grøn brint som energidelen i brændslerne, og det gør dem langt mere miljøvenlige.

Hvad er Power-to-X (PtX)?

Power-to-X (PtX) defineres som processen, hvor grøn elektricitet omdannes til brint eller andre PtX-produkter baseret på brint. Disse produkter kan bruges i sektorer, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. F.eks. i den tunge industri og den tunge transport. Derfor er PtX en nødvendighed for at opnå et emissionsneutralt samfund. 

Hos Aabenraa Havn er direktør Henrik Thykjær også begejstret for de nye politiske vinde, der skal puste liv til den grønne omstilling.

- Det er positivt, at man nu politisk øger ambitionerne og samtidig fremskynder investeringerne. Det er godt for den grønne omstilling og er med til, at vores projekt nu kan realiseres.

- Det er positivt, at man nu politisk øger ambitionerne og samtidig fremskynder investeringerne, siger Henrik Thykjær, direktør hos Aabenraa Havn.
- Det er positivt, at man nu politisk øger ambitionerne og samtidig fremskynder investeringerne, siger Henrik Thykjær, direktør hos Aabenraa Havn.

Vender strømmen

At placere et energikrævende brintanlæg på Enstedværket giver på mange måder god mening.

Tidligere lå det kulfyrede kraftvarmeværk Enstedværket på havnen, men i dag er kraftvarmeværket nedlagt og området ideelt til virksomheder med fokus på den grønne omstilling.

- Vi har så at sige hele infrastrukturen på plads. Tidligere blev der blandt andet produceret strøm på værket, så vi skal i princippet bare vende strømmen og købe den grønne strøm og sende til vores anlæg, forklarer Ulrik Nielsen fra Linde Gas.

En opgave for fællesskabet

En af forudsætninger, for at projektet kommer ud af starthullerne, er, at prisen for strøm falder. Den har ligget historisk højt de seneste måneder. Samtidig håber Ulrik Nielsen, at prisen for at transportere strømmen på elnettet falder. Det der kaldes eltariffen.

- Jeg mener, det er fællesskabet, der skal betale for infrastrukturen. Lige nu er eltariffen et fordyrende led, som forsinker den grønne omstilling unødigt. Derfor håber jeg, at vi også ser politisk vilje til at bortskaffe den, lyder det fra Ulrik Nielsen.

En anden vigtig forudsætning er, at kommunerne er gearet til at behandle de mange ansøgninger, der kommer til nye miljøvenlige anlæg. Det er nemlig en kommunal opgave, og ofte drejer det sig om kommuner i yderområder med færre ressourcer til krævende miljøansøgninger, lyder det fra Ulrik Nielsen.

- Der er simpelthen ikke ressourcer i kommunerne til at håndtere alle de kommende byggesager. Det kan blive en showstopper af dimensioner.