Ny sø i Aabenraa

Beboere i Høje Kolstrup-bebyggelsen i Aabenraa har fået udsigt til en ny sø.

Aabenraa Kommune har i forsommeren 2010 gennemført et naturgenopretningsprojekt i den øvre ende af Skadeholt Bæk nord for Høje Kolstrup.
 
280 meter rørlagt vandløb er åbnet og hævet til dets oprindelige forløb.

Tørvejorden har som følge af de mange års afvanding sat sig, hvilket resulterer i dannelsen af en sø på cirka tre hektar efter at vandløbet er blevet hævet til det oprindelige niveau.

Havørred på vej

Med åbningen af det rørlagte vandløb samt udlægning af gydegrus i vandløbet forventes biologerne, at der allerede til december kan observeres gydende havørred i det nye stryg.

Naturgenopretningen skal medvirke til at reducere udledningen af kvælstof til Aabenraa Fjord og fungere som bassin til opsamling af store nedbørsmængder.

Samtidig har beboerne i området fået er rekreativt område.