Sex-drift - og GPS - skal udrydde mårhund

Naturens sex-drift - og moderne GPS-teknik - skal bruges til at udrydde den uønskede mårhund, som er ved at trænge ind i Danmark.

35 steder langs grænsen sættes et lille vildt-kamera op. På den måde kan det registreres, hvor mårhunde trænger ind i Danmark.

Tæver steriliseres

Derefter sættes fælder op - og mårhunde registres. De lokkes hen til kameraerne med en særlig duft...

De indfangede mårhunde steriliseres og sættes derefter ud i naturen igen. Med en GPS-sender på kroppen.

Mårhunde lever tæt i parforhold. Så udryddelsesplanen er, at den steriliserede mårhund finder sig en mage. Ved hjælp af GPS-senderen finder man frem til det nye par - og den udkårne indfanges. Og dræbes.

Finder ny mage

Den sterile mårhund vil derefter finde sig en ny mage - og så gentages historien.

Til sidst vil der kun være de sterilieserede mårhunde (med GPS) i området. Og så slås de også ihjel...

Naturstyrelsen regner med at indfange en snes mårhunde i Sønderjylland.

Invasiv art

Mårhunden er en invasiv art, som ikke findes naturligt i Danmark. Den frygtes at kunne udkonkurrere hjemmehørende rovdyr som ræv og grævling. Den kan også udgøre en trussel mod fugle og små pattedyr, fordi de ikke er vænnet til den nye fjende.

Mårhunden stammer fra Østasisen. Efter Anden Verdenskrig blev over 9000 mårhunde sat ud i det vestlige Sovjetunionen. Herfra har de bredt siger op gennem Tyskland og truer nu Danmark. Også Finland og Sverige/Norge har oplevet invasion af mårhunden.

Dyret er 50-80 cm lang, ca. 20 cm høj og vejer op til 10 kg.

Fandt død mårhund

Doris B. Jensen fra Broager oplyser efter  TV SYDs udsendelse, at hun lørdag så en død mårhund i grøften på vejen mellem Broager og Sønderborg.

Så mårhunden er altså kommet ind...

Læs mere om mårhunde her. (Naturstyrelsens hjemmeside)

Læs mere om mårhunden - Naturstyrelsen hjemmeside.