TV der bevæger dig

Region Syddanmark: Ambulance Syd er 796 millioner billigere end Falck

Region Syddanmark forventer at kunne køre ambulancedriften med Ambulance Syd 796 millioner kroner billigere end Falck over 10 år.

En sammenlignende beregning af omkostningerne til 10 års drift ved henholdsvis Falck-priser, Bios-priser og omkostninger til kombinationen af Bios og Ambulance Syd i 10 år viser, at Region Syddanmark forventer, at driften af Ambulance Syd er 796 millioner billigere end Falck. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

En sammenlignende beregning af omkostningerne til 10 års drift ved henholdsvis Falck-priser, Bios-priser og omkostninger til kombinationen af Bios og Ambulance Syd i 10 år viser, at Region Syddanmark forventer, at driften af Ambulance Syd er 796 millioner billigere end Falck.

Kombinationen af Bios og Ambulance Syd bliver44 millioner kroner dyrere, end hvis Bios havde været i stand til at overholde den oprindelige aftale i 10 år.  

Regnestykket fremgår af dagsordenen til forretningsudvalgsmøde i Region Sydddanmark fredag eftermiddag.

Som følge af regionsrådets beslutning den 26. juli 2016 om at hjemtage ambulancedriften efter Bios-konkursen, skal forretningsudvalget drøfte forslag til drifts- og investeringsbudget for 2017 vedrørende Ambulance Syd.  

Lønudgifterne for Ambulance Syd vil i 2017 være mere sammensat end i de kommende år. 

For januar og februar er lønudgifterne nemlig fastsat ud fra en 3F-overenskomst, mens de fra 1. marts er fastsat ud fra den nye FOA-overenskomst. Samtidig er der indregnet bonus svarende til én måneds løn til de medarbejdere, som har ansættelse ved Ambulance Syd både ved årets start og udgang. Derudover er der indregnet ekstraordinære udgifter til overarbejde som kompensation for, at idealbemandingen endnu ikke vil være opnået. 

En sammenlignende beregning af omkostningerne til 10 års drift ved henholdsvis Falck-priser, Bios-priser og omkostninger til kombinationen af Bios og Ambulance Syd i 10 år giver følgende resultat, fremgår det af dagsordenen til forretningsudvalgsmødet i dag:

Bios ville fortsat have været billigst og have kostet 3,928 milliarder kroner, kombinationsscenariet er beregnet til at ville koste 3,971 milliarder kr. (44 millioner kr. mere end Bios, mens Falck-tilbuddet i samme prisniveau koster 4,768 milliarder kr. (796 millioner kr. mere end kombinationsscenariet), fremgår det af af dagsordenen.

Politikerne i forretningsudvalget skal også fredag eftermiddag drøfte den lønudbetaling, som regionen har lovet de Bios-ansatte, der blev ramt af konkursen og ikke kunne få deres krav dækket af Lønmodtagernes garantifond.

Se mere i TV SYD i aften kl. 19,30.

 

 

,