TV der bevæger dig

Det betyder finansloven for Syd- og Sønderjylland

Finansminister Kristian Jensen (V) præsenterede finansloven for pressen foran Finansministeriet. Foto: TV 2

Regeringen og Dansk Folkeparti har fredag eftermiddag vedtaget finansloven for 2019, som på flere områder får betydning for Syd- og Sønderjylland. Her er et overblik.

Der bliver flere penge til tre gymnasier i det syd- og sønderjyske, grænsehandlen skal mindskes ved hjælp af billigere og øl og vin her landet, og så får Dybbøl Mølle penge til restaurering - det er blot nogle af de mange tiltag, som finansloven betyder her i det syd- og sønderjyske. Herunder er et overblik over de punkter i finansloven, som berører vores område:

Flere penge for at køre bil i yderområder

Forsøget med et forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner bliver nu gjort permanent. Det forhøjede befordringsfradrag kommer permanent til at gælde for de 25 udpegede yderkommuner - i Syd- og Sønderjylland gælder det Sønderborg, Tønder og Aabenraa - og samtidig udvides ordningen. Den kommer nu også til at omfatte de 10 danske småøer - herunder de fire syd- og sønderjyske øer: Aarø, Endelave, Hjarnø og Mandø. 

Desuden får pendlerne i yderkommunerne - her altså i Tønder, Sønderborg, Aabenraa - samt på de danske småøer et nyt fradrag. De får mulighed for at få et fradrag på godt 200 kr. pr. overnatning, når de ikke har mulighed for at komme hjem og overnatte på grund af afstanden mellem arbejde og bopæl.

Det bliver billigere at købe danske øl.  Foto: John Melin

Øl og vin bliver billigere - skal mindske grænsehandlen

Endnu engang forsøger regeringen og Dansk Folkeparti af mindske grænsehandlen - denne gang ved at nedsætte øl- og vinafgiften. I finansloven er der således afsat 70 mio. kr. i 2019, 90 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og 85 mio. kr. i 2022 til at nedsætte ølafgiften, imens der er afsat 25 mio. kr. i 2019 og 35 mio. kr. i 2020 og 30 mio. kr. årligt i 2021-2022 til at lempe vinafgiften.

Bedre forhold for lastbilchauffører

Sagen om filippinske lastbilchauffører, der var indlogeret under dårlige og uhygiejniske forhold i Padborg, har også sat sit præg på finansloven. På baggrund af sagen vil regeringen lave en fremtidig indsats, der bl.a. skal bidrage til, at der følges op på hændelsen. 

Uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark

Det er ikke nok med, at det nu er muligt at uddanne sig til politimand i Fredericia og senere i Vejle. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at det også skal være muligt at uddanne sig til fængselsbetjent i Vestdanmark. Det forventes at skabe et øget rekrutteringsgrundlag i Vestdanmark og dermed bedre muligheder for at imødekomme behovet for at uddanne nye fængselsbetjente i fremtiden. Der etableres derfor en uddannelsessatellit for fængselsbetjente i det vestlige Danmark med plads til ca. 50 studerende årligt. Der afsættes 49,1 mio. kr. i 2019 og 21,2 mio. kr. årligt fra 2020-2022.

Der bliver penge til Dansk Folkepartis ønskede udrejsekontrol. Foto: Andreas Als, TV SYD

Penge til grænsekontrol og udrejsekontrol

Dansk Folkpartis ønske om udrejsekontrol ved den dansk-tyske grænse i Sønderjylland er også kommet på finansloven. Indsatsen målrettes personer, som er rejst ind i Danmark med det formål at fragte tyvekoster ud af landet via landegrænsen mod Tyskland - men også via færgerne i Rødbyhavn og Gedser.

Politiindsatserne vil blive gennemført som særlige kontroller, hvor politiet vil øge polititilstedeværelsen i grænseområdet betydeligt. Der vil blive gennemført en række målrettede kontrolindsatser. Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2019 og 5,8 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til den særlige politiindsats mod udrejsende kriminelle.

Som allerede meldt ud afsættes der også en reserve på 95 mio. kr. i 2019 til merudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv., herunder midlertidig grænsekontrol.

Tilskud til gymnasier i tyndt befolkede områder

Tre gymnasier i vores område får med den nye finanslov del i en pulje på 10 mio. kr. om året. Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker nemlig at understøtte gymnasier beliggende i tyndt befolkede områder. I perioden 2019-2022 afsættes der derfor 10 mio. kr. til et midlertidigt løft af tilskuddet til gymnasier med færre end 430 stx årselever, og hvor institutionens elever ville få mere end 20 km til det nærmeste gymnasium, hvis uddannelsestilbuddet på institutionen faldt bort. Det svarer til et tilskud på 0,5 mio. kr. årligt pr. gymnasium, der i dag modtager tilskuddet.

Det indebærer i dag følgende gymnasier i Syd- og Sønderjylland: Grindsted Gymnasium & HF, Tørring Gymnasium og Vejen Gymnasium og HF. 

Dybbøl Mølle får penge til restaurering.  Foto: Claes Adel, TV SYD

Restaurering af Dybbøl Mølle

Markeringen af 100-året for afslutning på Første Verdenskrig er netop overstået, og snart venter den næste store markering - nemlig 100-året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 2020. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at dette også er en vigtig kulturhistorisk begivenhed. Derfor har de tidligere afsat midler til markeringen, men i finansloven er der nu også afsat 2,5 mio. kr. i 2019 som tilskud til restaurering af Dybbøl Mølle, som skal gå til nye vinger og udskiftning af møllehattens krans. 

- Jeg er en meget lettet og glad mand. Vi var bange for at stå med en mølle uden vinger til genforeningen. Nu er vi reddet. Vi har arbejdet på at komme på finansloven længe, men vi turde ikke håbe på, at det skete, så nu kan jeg ikke få armene ned, siger Jens Peter Rasmussen, formand for bestyrelsen for Dybbøl Mølle til TV SYD.

God lægedækning i alle dele af landet

I finansloven gør regeringen i øvrigt opmærksom på, at de vil holde øje med de godt 250 ekstra pladser, som medicinstudiet har fået tilføjet, og som har skabt mulighed for etablering af kandidatuddannelser i Køge og Esbjerg. Det skal sikre, at flere lægestuderende via deres uddannelse får kendskab til sygehusene i Region Syddanmark og Region Sjælland. Regeringen håber med forsøget, at det vil styrke lægedækningen i de to regioner. 

Sikring af vestjyske kyster

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at fordoble beløbet til kystbeskyttelse af de mest udsatte kyststrækninger i Danmark, som er Lodbjerg-Nymindegab, Blåvand, Lønstrup og Skagen. Der er i alt afsat 1,1 mia. kroner til kystbeskyttelse fra 2019 og fem år frem.
 

Du kan læse hele finansloven her (pdf-fil)

 

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu