TV der bevæger dig

Fra i dag er Vejle fri-kommune

Frikommune-styarten blev fejret straks fra morgenstunden på Jobcenteret i Vejle med deltagelse af borgmester Arne Sigtenbjergaard, Venstre.

Fra i dag er Vejle Kommune en frikommune. Dermed har Vejle muligheden for at gøre en lang række ting på deres helt egen facon.

Og det blev fejret straks fra morgenstunden på Jobcenteret i Vejle med deltagelse af borgmester Arne Sigtenbjergaard, Venstre.
Vejle er blevet udpeget som en ud af ni frikommuner i Danmark og får dermed muligheden for at vise at visse ting kan gøres anderledes end borgerne er vant til.

Det gælder dog ikke på skole-området, hvor stram lovgivning allerede truer en lang række forsøg på at skabe en bedre folkeskole, som allerede er gået i gang i Vejle Kommune.

Ingen frihed på skole-området

I Egtved har de gjort op med den traditionelle folkeskole , hvor de traditionelle gamle klasser med lektioner på 45 minutter er væk. Alle elever på en årgang er en gruppe med to-tre lærere,
og i løbet af dagen bliver de delt op i hold. Lektionerne varer 3 timer ad gangen, og det giver tid til fordybelse.
De lange undervisningsforløb bliver hver dag brudt op af 20 minutters fysisk aktivitet, for at få ilt til hjernen.
Det har erstattet de traditionelle idrætstimer.
Den anderledes skolegang har skabt et harmonisk undervisningsmiljø.
Egtved Skole har arbejdet med den nye skoleform siden august sidste år.
Men den er endnu ikke godkendt af Undervisningsministeriet på grund af regeringsskiftet.
Skolen og Vejle Kommune håber på at få vedtaget de nye regler i løbet af foråret.

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu