TV der bevæger dig

Mange har klaget over lugten fra Shell raffinaderiet

00:35

1 af 2

Det har lugtet på Shells olieraffinaderi i Fredericia. Derfor har virksomheden nu fået en indskærpelse fra Miljøstyrelsen.

Omkring 50 fredericianere havde klaget over lugtgener fra raffinaderiet. Lugten skulle angiveligt have stammet fra en spildevands-rensnings-anlæg, og nu har Shell altså fået indskærpet, at årsagen til lugten til fjernes omgående.

Det er nemlig en del af virksomhedens miljøgodkendelse, at der ikke må være væsentlige lugtgener i omgivelserne omkring Shell.

Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App