TV der bevæger dig

Mindretal dybt berørt af dødsfald

02:05

Mærsk McKinney Møller sammen med dronningen under indvielsen af det gymnasium, som hans fond skænkede mindretallet.

1 af 2

Nyheden om Mærsk McKinney Møllers død rører dybt ind i det danske mindretal. Et mindretal skibsrederen brugte enhver lejlighed til at støtte.

Senest var det ved åbningen af det danske gymnasium i Slesvig.
A.P. Møllerskolen, som den hedder, var en gave til det danske mindretal og blev indviet i 2008.

Skolen var blot et af mange eksempler på Mærsk McKinney Møller gavmildhed over for mindretallet.

Mindretallet har skrevet følgende mindeord:

Det er med stor sorg, vi i Sydslesvig modtog budskabet om, at Mærsk Mc-Kinney Møller er død.

Talrige projekter rundt omkring i Sydslesvig og hjertelige besøg hos os vidner om, at det danske mindretal havde Mærsk Mc-Kinney Møllers ganske særlige opmærksomhed. Det danske virke i Sydslesvig blev fulgt med stor interesse og forpligtelse.

Mærsk Mc-Kinney Møller var en stor dansker, der i faderens ånd og som dennes arvtager skabte et verdensomspændende økonomisk imperium. Han vil blive husket for sin ganske bemærkelsesværdige personlighed - især også gennem oprettelsen af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, som han indtil det sidste var formand for.

I København lod han og fonden som et af de seneste projekter bygge Operahuset, og i Sydslesvig blev A.P. Møller Skolen i Slesvig den sidste storslåede gave fra ham og fonden.

Derudover muliggjorde fonden en lang række andre byggeprojekter i mindretallet, herunder Ladelund Ungdomsskole, Ansgar Kirken i Flensborg, andet kirkebyggeri og vedligeholdelse af kirker og præsteboliger, ny- og ombygninger ved Dansk Sundhedstjeneste/ Dansk Alderdomshjem i Flensborg samt en omfattende istandsættelse af kulturcentret Flensborghus.

Selv om afdøde allerede i tide sørgede for, at arvefølgen både i virksomheden og fonden var sikret, stod han indtil det sidste - som 98-årig - som eksponent for en både stærk og ydmyg ledelsesstil, der affødte respekt og beundring hos mennesker, han mødte.

Således også, da en stor delegation fra det danske mindretal for et par år siden havde fornøjelsen og æren at møde ham personligt i hovedsædet på Esplanaden i København.
Ved dette møde blev det endnu engang bekræftet, hvor stor en betydning Mærsk Mc-Kinney Møller har haft for danskheden i Sydslesvig.

Æret være Mærsk Mc-Kinney Møllers minde.

P.v.a. Det Sydslesvigske Samråd
Flemming Meyer (Sydslesvigsk Vælgerforening) - formand,
Inger Marie Christensen (Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger) - næstformand
Dieter Paul Küssner (Sydslesvigsk Forening),
Per Gildberg (Dansk Skoleforening for Sydslesvig)

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu