TV der bevæger dig

Vandet fosser ind i Filsø

Digerne omkring markerne fjernes og afvandingen af landsbrugsjorden fjernes.

Vandet fosser ind i Filsø nord for Oksbøl. Søen er ved at blive genskabt som den sjette største sø i landet.

Den nye sø bliver på knap 1.000 hektar, og de godt 200 hektar er allerede oversvømmet. Oversvømmelsen af de drænede landbrugsarealer begyndte 2. juli.

Entreprenører er i fuld gang med at fjerne digerne omkring markerne. Jorden bliver fyldt over i afvandingskanalerne.

Alle pumpestationer med undtagelse af en enkelt er stoppet. En enkelt mark bliver tilsået som fodermark for blandt andet gæs og kronvildt.

Den genskabte Filsø ventes at tiltrække en lang række vadefugle, som vil raste og ruge på søens nyanlagte småøer, hvor de kan være i fred for rovdyr.

Hele naturområdet ved Filsø bliver på sammenlagt 2.300 hektar.

Indvielsen af den nye sø finder sted til efteråret.

Det er Aage V. Jensen Naturfond der står bag genskabelsen af Filsø.

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden