Nu er Bjarnes ”baby” fuldbårent

Knappen virkede ikke, da fhv. miljøminister Ida Auken skulle sætte bio-raffinaderiet i Grindsted i gang. Men så er det godt, at anlæggets ”far” var i nærheden.

Billund Bio-Refinery er nemlig ingeniør Bjarne Bros barn. Han har været med siden midten af 90’erne, hvor Grindsted tog sit nye affaldsanlæg i brug, hvor husholdningsaffald omdannes til biogas og slam, som kommes på markerne.

I dag blev det avancerede bio-raffinaderi, som renser spildevand, officielt indviet. Det er en udbygning af det 20 år gamle affaldsanlæg. Hans ”baby” er fuldbårent.

- Det er utrolig kompliceret. Der er mange detaljer i det, men så ved man, hvordan det hænger sammen. Når barnet har ondt i maven, så skal vi lige hen og skrue det rigtige sted, siger Bjarne Bro til TV SYD. 

- Jeg er en utrolig glad mand. Og det bliver jeg den dag, jeg går på pension. Så kan det være, at jeg kommer forbi og får kaffe og rundstykker en dag.

Et høj-effektivt anlæg

Anlægget er meget effektivt. Bjarne Bro fortæller, at biogassen bruges til at lave strøm. Og anlægget producerer fire gange så meget strøm, som det bruger.

Fhv. miljøminister Ida Auken og Pernille Blach Hansen fik hjælp til knappen, uden at Bjarne Bro måtte træde til.

- Vi har testet det hele før tiden, siger han.

quote

Der er mange detaljer i anlægget, men så ved man, hvordan det hænger sammen. Når barnet har ondt i maven, så skal vi lige hen og skrue det rigtige sted.

Projektleder Bjarne Bro, Billund Kommune

Ida Auken (S) var dybt imponeret over anlægget, som hun er overbevist om bliver en eksportsucces.

- Altså man renser spildevandet og får energi til 1600 beboere – og samtidig får man et meget renere produkt ud af det, som kan bruges på markerne, siger hun til TV SYD.

Bjarne Bro siger, at 30 pct. af ressurerne i dag kommer fra husholdningsaffald og spildevand. Så det er fremtiden. 

Bjarne Bro i samtale med Ida Auken.
Bjarne Bro i samtale med Ida Auken.