Ingen smæk til Holst, siger Deloitte

Carl Holst kan med stor sandsynlighed undgå at få et stort skattesmæk efter at han i sidste måned gav afkald på resten af det efterlag, han fik udbetalt efter sin afgang som regionsrådsformand. Det skriver [url=http://vafo.dk/article/20150908/ARTIKLER/150908990]Vejle Amts Folkeblad[/url] tirsdag.

Carl Holst nåede at få udbetalt en lille halv million kroner i eftervederlag før han efter voldsomt offentligt pres frasagde sig resten af pengene.

Egentlig skulle han betale skat af hele sit eftervederlag - også de penge, han altså fravalgte. Men Region Syddanmark var i tvivl om det nu kunne være rigtigt og overleverede derfor sagen til revisionsfirmaet Deloitte.

Og Deloitte er af en anden mening. Ifølge Deloitte skal Carl Holst kun betale skat af den knap halve million, han har modtaget i eftervederlag.

Ifølge oplysninger fra Carl Holsts personalesag, som TV SYD har fået delvis aktindsigt i, svarer de penge Carl Holst allerede har modtaget til en almindelig lønindkomst, og han skal betale skat som var det almindelig løn.

De penge, der ikke er udbetalt, er Region Syddanmark ifølge Deloitte ikke forpligtet til at indberette, og Carl Holst skal heller ikke betale skat af dem. Deloitte begrunder deres svar med, at Carl Holst gav afkald på pengene før udbetalingstidspunktet.

Selv har forsvarsminister Carl Holst ingen kommentarer til selve skattevurderingen, men siger følgende til TV SYD: - Jeg betaler den skat, jeg skal, sådan som jeg er forpligtet til. Jeg anser det for at være et anliggende mellem SKAT og mig.

 

Kopi af svar fra Region Syddanmark til TV SYD på henvendelse om Carl Holsts skattesag.