TV der bevæger dig

COVID-19

Gymnasieelever nervøse for eksamen

Rigtig mange gymnasieelever skal til studentereksamen om få uger, og rigtig mange af dem er ekstra nervøse i år. Regeringen har lovet dem deres eksamen, men på en ny og anderledes måde. En 3.g'er fra Fredericia har startet en underskriftsindsamling for at gøre årskarakteren til eksamenskarakter.

Ebbe Kvist Hector fra Fredericia har startet en underskriftsindsamling for at få årskaraktererne gjort til eksamenskarakterer.

De har ikke været i skole i tre uger, gymnasieeleverne, og snart skal de til eksamen. Det giver ekstra nervøsitet.

- Vi har fået at vide, at vi skal til eksamen, men på en ny måde, der kan sikre, at vi ikke smitter hinanden eller lærere eller censorer, siger Ebbe Kvist Hector, der går i 3.g på Fredericia Gymnasium.

- Vi er ikke så nervøse for smittefaren, det skal der nok blive taget hånd om. Men vi er nervøse for, at vi ikke får undervisning op til eksamen, og at den usikkerhed, der er med de nye eksamensformer, øger stress, angst og usikkerhed, og at vores eksaminer ikke kan sammenlignes med andre års eksaminer, fortæller gymnasieleven fra Fredericia.

Mange er nervøse
Derfor har han startet en underskriftsindsamling på Facebook, der midt på dagen onsdag rundede de 14.000 underskrifter. Målet er at gøre årskarakteren til den endelige karakter.

Nogle af os, der har taget studentereksamen, endskønt det er en rum tid siden, har oplevet, at vi er kommet igennem skoleåret uden at brække noget og har så knaldet til lampen til eksamen og fået en langt bedre karakter, end den vi fik ved stille, daglig flid året igennem.

- Ja, sådan er der nogle, der har det. Men der er også mange, der har det helt anderledes. Efter jeg har startet underskriftindsamlingen, er der mange, der har ringet til mig og givet udtryk for stor nervøsitet, fordi de føler sig meget dårligt forberedt på at møde nye eksamensformer, fortæller Ebbe Kvist Hector.

- Vi synes, det er det mest retfærdige at bruge årskarakteren, siger han.

Går efter borgerforslag
Den kommende student vil prøve at få forslaget om at gøre årskarakteren til eksamenskarakteren til et borgerforslag. Det er en ordning, hvor man kan få forslag taget op i Folketinget, hvis man kan samle midst 50.000 underskrifter.

Underskrifterne skal så aflægges på borger.dk, men det er der råd for.

- Jeg har mulighed for at skrive ud til alle dem, der allerede har skrevet under på Facebook om, at de skal gå ind på borger.dk og skrive under, fortæller den unge aktivist.

Mest sete på tvsyd.dk