TV der bevæger dig

COVID-19

Kommuner pumper mange millioner i byggeriet

Syd- og sønderjyske kommuner fremrykker anlægsprojekter for trekvart milliard. Det er i høj grad nødvendigt, siger Dansk Byggeri.

Foto: Lasse Lund Hansen, TV SYD

14 syd- og sønderjyske fremhæver nu anlægsprojekter for 794 millioner kroner. Samtidig har de vedtaget nye opgaver for i alt 53 milloner. 

Det viser en rundspørge, TV SYD har lavet. Også Region Syddanmark er på banen - med fremrykninger for 222 millioner og nye investeringer for 50 millioner.

Normalt sætter anlægsloftet en øvre grænse for de offentlge investeringer. Men loftet er suspenderet resten af året, og det udnytter blandt andre Esbjerg Kommune. 

Vi kan være med til at få gang i hjulene i en tid, hvor tingene er gået lidt i stå.

Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg.

- Det giver os mulighed for at fremrykke en lang række investeringer. Det gør vi, fordi vi kan være med til at få gang i hjulene i en tid, hvor tingene er gået lidt i stå. Vi vil gerne støtte byggebranchen, indtil de private borgere bestiller køkkener, og virksomhederne igen bygger lagerhaller, siger Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V). 

Ny fodboldtribune

Samme tankegang har man i Fredericia, som er klar topscorer i Sydjylland. Kommunen øger sit anlægsbudget i 2020 med over 250 millioner kroner. Det er knap 5000 kroner pr. indbygger. Blandt andet går 19 millioner til en ny langside på det lokale fodboldstadion, Monjasa Park. 

- Det projekt har ligget i skuffen i nogle år, for vi vil gerne have et tidssvarende stadion. Nu var muligheden der, fordi anlægsloftet blev suspenderet, og der kom låneadgang. Så vi kunne hurtigt smide projektet på bordet og komme i gang, siger Jacob Bjerregaard (S), som er borgmester i Fredericia. 

Lys i mørket

De store anlægsinvesteringer er ikke blot en glæde for bygge- og anlægsbranchen. De er simpelthen nødvendige, siger Michael Mathiesen, som er formand for Dansk Byggeri Sydjylland. 

Kun det offentlige kan holde byggeriet i gang

Michael Mathiesen, formand for Dansk Byggeri Sydjylland.

- Lige nu går det ok, for før krisen var der aftalt en del byggeri, og folk køber stadig huse og byggegrunde. Men fremtiden ser lidt dyster ud. Der er ikke meget industribyggeri på vej, så ellers er det kun det offentlige, der kan holde byggeriet i gang, siger Michael Mathiesen, som er formand for Dansk Byggeri Sydjylland.

Brug for mere

Han håber, der kommer endnu flere offentlige projekter. 

- Anlægsbranchen var i forvejen hårdt ramt. De mindre firmaer oplever, at private borgere har annulleret deres ordrer, så det er ekstra svært for dem. Og rundt omkring er der masser af skoler og andre bygninger, der trænger til en kærlig hånd, siger Michael Mathiesen. 

Investeringer for en milliard

Regeringen og KL indgik sidst i marts den aftale, der befrier kommunerne for anlægsloftet i 2020. Desuden giver aftalen mulighed for at fremrykke betalinger og udskyde dækningsafgiften samt sikre, at ekstraordinære udgifter ifm. Covid-19 ikke fortrænger andre velfærdsudgifter.

TV SYD har kontaktet Region Syddanmark samt alle kommunerne i Syd- og Sønderjylland for at få overblik over deres anlægsinvesteringer. Tilsammen er der fremrykkede og nye investeringer for over én milliard kroner.

Her kan du se, hvad der sker i de enkelte kommuner og i regionen. 

 

Esbjerg

Kommunen har fremrykket anlægsprojekter for 72,2 millioner kroner fra 2021 til 2020. Det handler blandt andet om vedligeholdelse og renovering på skoler samt af veje, broer og fortove. Desuden er der vedtaget et helt nyt anlægsprojekt med investeringer for cirka 13 millioner i Esbjerg Lufthavn. Der er skelet til hvilke projekter, der kunne igangsættes på kort tid.

Øvrige tiltag: Kommunen har betalt alle fakturaer frem til 1. maj straks. Der kræves ikke gebyr for udeservering på torvet i Esbjerg. Byrådet reserverer 1.350.000 kroner til initiativer, der kan hjælpe butikkerne til hurtigt igen at få en normal omsætning. Borgere og firmaer kan få en afbetalingsordning, hvis de ikke kan betale ejendomsskat, og der opkræves ikke renter ved de første rykkere.

 

Vejen

Kommunen fremrykker anlægsinvesteringer for 13 millioner fra 2021 til i år. Pengene går blandt andet til sikre skoleveje, vedligeholdelse af vejbroer og tunneller, udbygning af en vej og renovering af en skole.

Øvrige tiltag: På grund af Covid-19 er der bestilt ekstra rengøring og vikarydelser fra private firmaer. Betaling af fakturaer er fremrykket for de virksomheder, der har bedt om det. Markedsføring af butikker, restauranter og oplevelsessteder. Dialog med boligforeninger om at fremrykke renoveringsopgaver.

 

Fanø

Kommunen fremrykker ikke bygge- og anlægsopgaver, for øens håndværkere har travlt med at renovere de mange sommerhuse, som ikke har lejere i øjeblikket.

Fanø har ikke fremrykket eller bestilt serviceopgaver. Kommunen forsøger at hjælpe øens turisterhverve ved at støtte en markedsføringskampagne og ved politisk at presse på for at få genåbnet grænserne.

 

Tønder

Der er fremrykket anlægsinvesteringer for i alt 24 millioner kroner fra næste år til i år. Der er tale om syv projekter. Ni af millioner bruges på renovering og istandsættelse af skolerne, mens der bruges 4,6 millioner på trafiksikkerhed.

Kommunen bruger i forvejen relativt mange penge på anlæg. Derfor ville den ikke kunne fremrykke anlægsinvesteringer, hvis der stadig var et anlægsloft.

Øvrige tiltag: Tønder Kommune suspenderer de normale betalingsfrister for sine leverandører. 

 

Sønderborg

Kommunen fremrykker seks anlægsprojekter for 26,7 millioner fra 2021 og 2022 til i år. Desuden afsættes 1,8 millioner mere, end der var budgetteret med. Der investeres altså i alt 28,5 millioner ekstra i 2020.

Projekterne, der skal lånefinansieres, omfatter blandt andet færdiggørelsen af en institution til malerarbejde og renovering af havnekontoret, fortove og trafiklys. Der er et projekt mere på dagsordenen i maj.

Øvrige tiltag: Fremrykket betaling til leverandører for i alt 60 millioner. Hurtig udbetaling af sygedagpenge til virksomheder med coronasmittede medarbejdere. Et samlet byråd opfordrer borgerne til at handle lokalt. Byrådet opfordrer også boligorganisationer og kommunalt ejede selskaber til at fremrykke investeringer.

 

Horsens

Kommunen fremrykker anlægsprojekter for 83,3 millioner. Der går flest penge til trafik (blandt andet asfaltering af veje og cykelstier) og til modernisering og renovering af skoler.

Der er også penge til udbygning af en skovbørnehave, to kunstgræsbaner og malerarbejde. 

Horsens har fokus på at få løst serviceopgaver hos private virksomheder. Blandt andet er der fremrykket kommunikation og grafiske opgaver, der primært kommer mindre virksomheder og iværksættere til gode.

Øvrige tiltag: Gratis parkering i midtbyen for at støtte butikkerne. Straksbetaling af fakturaer. Markedsføring af butikker og turisme. Hurtig byggesagsbehandling for private virksomheder og udviklere.

 

Billund

Her fremrykker kommunen anlægsinvesteringer for 18,5 millioner kroner fra 2021-2023 til i år. Pengene går til renovering af tag på kommunale bygninger, nyt gulv og lys med mere i institutioner og renovering af Billund Bad.

Kommunen peger på visse udfordringer: Dels giver de lokale entreprenører udtryk for, at de har rigeligt at se til. Dels giver det ekstra arbejde til kommunens administration.

Øvrige tiltag: Blandt andet hurtig betaling af fakturaer. Forudbetaling for leverancer frem til 1. juli.

 

Varde

Der forventes fremrykket anlægs- og renoveringsopgaver for godt 20 millioner kroner. Det er blandt andet renovering og vedligehold af kommunale bygninger. Man forventer også at renovere broer og cykelstier, men det er ikke endeligt besluttet.

Ophævelsen af anlægsloftet og muligheden for at lånefinansiere opgaverne har stor betydning.

Øvrige tiltag: Værnemidler er købt hos lokale leverandører. Der er sat gang i en markedsføringskampagne for de lokale butikker. Frem til 1. juli sendes ikke rykkere ud. Borgere og virksomheder kan udskyde betalingen af ejendomsskat.

 

Haderslev

Der er fremrykket renoveringer og anlægsarbejder for 17,5 millioner, herunder til haller, klublokaler og budgetterede byggerier. Desuden er der helt nye initiativer for otte millioner, som går til en akselgenerator til Årøfærgen, lysmaster i Sydbank Park og til energirenovering.

Med annullering af anlægsloftet kan kommunen fremrykke opgaver, sætte nye ting i gang og indhente tidligere års udsatte projekter.

Øvrige tiltag: 500.000 kroner til udsatte erhverv. Tidligere betaling af regninger. Undlader at kræve bod, når firmaer på grund af coronakrisen ikke leverer til aftalt tid. Ingen rykkergebyrer indtil juli.

 

Fredericia

Kommunen fremrykker renovering og vedligehold på veje, fortove, bygninger, legepladser og arealer. Der opkøbes jord, byggemodnet og anlægges cykelstier, og der bygges en ny langside på byens fodboldstadion. Anlægsbudgettet for 2020 er udvidet med 252,9 millioner! Heraf er der fremrykkede projekter for 240 millioner og nye projekter for 12,9 millioner.

Byrådet har de seneste år holdt igen med anlægsprojekter for at overholde anlægsloftet. Uden loftet kan der nu sættes gang i mange projekter, der ikke tidligere kunne gennemføres. Der er fuld lånefinansiering.

Øvrige tiltag: Hurtig betaling af fakturaer. Platform for nethandel for lokale butikker. Kommunen fremrykker fremtidige indkøb og handler lokalt, når det er muligt. Boligselskaber og kommunalt ejede selskaber opfordres til at fremrykke investeringer. Kommunen undersøger muligheden for midlertidig dispensation af udbudsregler for at undgå unødig ventetid på anlægsprojekter. Kontingentfritagelse for medlemmer af Fredericia Shopping.

 

Hedensted

Der fremrykkes for 21,8 millioner. 20 millioner går til 15 trafiksikkerhedsprojekter spredt ud over kommunen, blandt andet cykelstier, trafiklys, fortove og asfalt. 1,8 millioner bruges på vedligehold på kommunens bygninger m.m. Det gælder blandt andet ombygning af erhvervskontoret på rådhuset, klimaskærme og teknisk vedligehold.

Der er købt gaveartikler til lager og erkendeligheder til medarbejderne i Social og Omsorg som tak for deres indsats i corona-tiden.

Øvrige tiltag: Fremrykning af betalinger til erhvervslivet. I en særlig turismepakke sørges for en ny badebro i Juelsminde og tilskud til en ny legepark i Juelsminde, og der gives 100.000 kroner ekstra til markedsføring. 

 

Vejle

Kommunen har fremrykket anlægsprojekter for 71,4 millioner kroner, og oven i det skal lægges 15 millioner til asfalt. Tilsammen 86,4 millioner kroner. Desuden er der givet en ekstrabevilling på 25 millioner til nye projekter. Så det samlede beløb er på 111,4 millioner, der kommer det lokale erhvervsliv til gode.

Pengene bruges primært på vedligehold af skoler og daginstitutioner, stier og vedligehold. Der investeres også i demenssikring til plejehjem og energirenoveringer. Blandt projekterne er nedrivning den gamle tribune på Vejles atletikstadion, hvilket koster 1,4 millioner.

Øvrige tiltag: Hurtig betaling af leverandørregninger. Ny hotline, hvor virksomheder kan få svar på erhvervsrelaterede spørgsmål. 

 

Aabenraa

Kommunen har et historisk højt anlægsbudget for 2020 på 242 millioner kroner. Normalt ville der være et anlægsloft på 193 millioner kroner, som kommunen skulle holde sig indenfor, hvis den skulle undgå en økonomisk sanktion. Men uden anlægsloftet er det altså muligt at gennemføre alle de planlagte projekter i år og dermed bruge 49 millioner mere end det normale loft.

Fordi der allerede er planlagt meget høj aktivitet i år, har kommunen ikke fremrykket projekter fra de kommende år til 2020.

En del bygninger stod tomme under den første del af nedlukningen under coronakrisen, så derfor er der udført meget renovering og vedligeholdelse allerede.

Øvrige tiltag: Betaling til leverandørerne er fremrykket.

 

Kolding

Kommunen fremrykker anlægsinvesteringer for i alt 121,9 millioner kroner. Heraf bruges 47 millioner på vedligehold af kommunale bygninger.

En anden stor post er 33 millioner på fritidsområdet. Heraf bruges 15 millioner på Kolding Stadion, som får varme i fodboldbanen og bedre stadionlys. Der bruges også et tocifret millionbeløb på at flytte atletikfaciliteterne og cricketbanen fra Kolding Stadion til nye placeringer.

Det er annulleringen af anlægsloftet i 2020 og øgede lånemuligheder, der er med til at bane vejen for de store investeringer.

Øvrige tiltag: Kolding Kommune fremrykker betalingen til kommunens leverandører.

 

Region Syddanmark

Der fremrykkes byggeri og foretages nye investeringer for 272 millioner kroner i hele regionen. Heraf er der nye investeringer for 50 millioner.

Regionen vil blandt andet udskifte vinduer og renovere facader på sygehuse og andre regionale bygninger. Desuden projekteres et regionslager til værnemidler ved Nyt OUH, og der er nye anlægsopgaver i psykiatrien. Blandt projekterne er også renovering af elevatorer for 60 millioner kroner, udbygning af solcelleanlæg for 35-40 millioner - og ladestationer til elbiler for 10 millioner. Etablering af solceller kan kun lade sig gøre, fordi anlægslofter er ophævet.

Øvrige tiltag: Region Syddanmark har fremrykket betaling til leverandører. Regionen har undladt byggeprojekter på sygehusene, hvis det øger smittefaren, eller hvis det kan genere hospitalsdriften.

 

Mest sete på tvsyd.dk