TV der bevæger dig

Chefer i Esbjerg roses efter kritik

Fællesrepræsentant i Esbjerg Kommune roser nu cheferne for større lydhørhed og en mere respektfuld tone.

 - Der er kommet en langt mere respektfuld tone over for medarbejder-repræsentanterne, og også lydhørhed.
Det siger socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant i Esbjerg, Tina Pedersen efter årets budgetforhandlinger i Esbjerg Kommune.

Orienterede bare

Tidligere år har tillidsfolkene kritiseret kommunens ledelse for blot at orientere frem for at inddrage medarbejderrepræsentanterne. Og kritikken har hjulpet. Der er meget mere lydhørhed nu, siger Tina Pedersen.

Ny tone ses i budgetforslag

- Man kan se i budgetforslaget, at noget af det, de faglige organisationer har ytret bekymring om, er taget op til revurdering, siger Tina Pedersen til Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside.
Det drejer sig blandt andet om besparelser på tre procent på de sociale dag- og døgntilbud, hvor man nu i stedet forsøger at hente besparelserne på anden vis.

Mest sete på tvsyd.dk