Dårlig ledelse og økonomistyring baseret på mavefornemmelser - det viser kritisk rapport om Tobakken

Der skorter ikke på kritikpunkter i den rapport, der har ført til bortvisning og politianmeldelse af Tobakkens leder Jan Mols Poulsen.

Det har været en hektisk tid for det regionale spillested Tobakken i Esbjerg. 

I begyndelsen af november blev leder Jan Mols Poulsen fritaget for tjeneste. Nogle uger senere blev han bortvist og politianmeldt på mistanke om svindel på baggrund af to rapporter. Den ene blev udarbejdet af Esbjerg Kommunes økonomiafdeling, mens den anden blev lavet af konsulentfirmaet MUST under ledelse af Ronnie Hansen.

Og i de to rapporter, som TV SYD er i besiddelse af, rejses der kritik af flere forskellige ting.

Rapporten fra MUST afdækker, at der på Tobakken har været en uholdbar økonomistyring baseret på mavefornemmelser og en dårlig ledelse.

Ignorerede mulige partnerskabsaftaler

Et af kritikpunkterne er, at Tobakken ikke har svaret på henvendelser fra virksomheder om mulige partnerskabsaftaler på trods af, at Tobakken i en ansøgning til Esbjerg Kommune skriver, at man vil have "Fokus på etablering af partnerskaber med det lokale erhvervsliv."

Et konkret eksempel er, at en virksomhed, der i mange år havde haft en aftale med Musikhuset i Esbjerg, også ville indgå et samarbejde med Tobakken. Efter at de ad flere omgange tager kontakt til Jan Mols Poulsen både telefonisk og på e-mail startende 14. juni, meddeler den potentielle sponsor 9. september, at de ikke længere er interesseret i at indgå en aftale, fordi de aldrig fik noget svar.

I samme måned tager en anden virksomhed kontakt til Tobakken og har efterfølgende et lignende forløb. 

Rapporten fra MUST kritiserer også, at Tobakken ikke har udarbejdet en strategi eller et egentligt koncept for partnerskaber.

I rapporten nævnes det, at man eksempelvis på spillestedet Posten i Odense er gode til at indgå partnerskaber med erhvervslivet. De havde i 2021 et nettobidrag fra partnerskabsaktiviteter på 1,5 millioner kroner.

Flere steder i rapporten henvises der til "sammenlignelige spillesteder", der ligesom Tobakken er udnævnt som regionale spillesteder, har sammenlignelige publikumsgrundlag, program og økonomiske forudsætninger og er placeret i provinsen.

Det er blandt andet Godset i Kolding, Fermaten i Herning, Gimle i Roskilde og Posten i Odense.

Ledelsesmæssig flaskehals

Rapporten rejser også kritik af den generelle mangel på forretningsdrift, hvor MUST hæfter sig ved, at Tobakken ikke har en overordnet strategi.

Derudover nævnes det også, at medarbejderne som udgangspunkt ikke vidste, hvornår Jan Mols Poulsen var til stede. 

"Det indikeres, at direktøren kan være væk i flere dage, uden at der er givet besked herom, ligesom der løbende er usikkerhed om, hvorvidt direktøren møder op til aftalte interne og eksterne møder", lyder det i rapporten.

Potientielle besparelser

Esbjerg Kommune har gennemgået Tobakkens økonomi og har blandt andet følgende forslag til besparelser:

  • Ingen genansættelse efter pensioneret tekniker - ved at undlade at genbesætte en pensioneret teknikers stilling sparer Tobakken en fast stilling med en lønudgift på over 60.000 kroner per måned. Det giver en årlig besparelse på 750.000 kroner.

  • Catering leveres udefra i stedet for fra egne kokke - ved at få leveret catering udefra vil Tobakken kunne levere mad til arrangementer uden at have ansat egne kokke. Der vil umiddelbart kunne spares to fuldtidsansatte. Udgiften til bespisning vil skulle lægges på billetprisen, således at bespisningen samlet set ikke giver underskud. Estimeret besparelse på 800.000 kroner.

  • Indstille aktiviteten for TobakkenBIO - ved at indstille aktiviteten med kunstbiografen vil der kunne spares en halv stilling estimeret til 200.000 kroner årligt. Herudover kommer udgifter til leje af film og afvikling af forestillinger. Dette ligger umiddelbart også på den anden side af 200.000 kroner. Årlig besparelse på 400.000 kroner.

  • Reducere de faste udgifter til egen grafiker - ved at købe sig til grafikerydelser løbende kan man undvære en fastansat grafiker. Estimeret besparelse på 300.000 kroner.

  • Tættere styring af udgifter for det enkelte arrangement.

Ifølge rapporten indikerer flere medarbejdere, at der er en "ledelsesmæssig flaskehals", hvor en lang række initiativer, aftaler og opgaver helt ned til borddækning løbende skulle godkendes af Jan Mols Poulsen.

"Ikke dygtig til sin kerneforretning"

I rapporterne nævnes flere økonomiske prioriteringer, som kunne have medvirket til, at spillestedet kunne have sparet mange tusinde kroner de seneste år, og konkluderer til sidst, at tingene ikke har fungeret optimalt på det store spillested i Esbjerg:

"Grundlæggende er Tobakken, sammenlignet med de øvrige regionale spillesteder, ikke dygtig til sin kerneforretning: at arrangere og sælge billetter til koncerter", lyder det som et af de sidste punkter i rapporten fra MUST.