Dambrug må vige for underlig fisk

Dambrug må vige for det store genopretningsprojekt af de sydjyske åer. Naturgenopretningen skal bringe den sjældne laksefisk snæblen tilbage.

Gørding Dambrug med 32 damme ved Sneum Å syd for Esbjerg er blevet opkøbt af Skov- og Naturstyrelsen, som står for naturgenopretningen.

Dambruget er blevet til en sø. Ved siden af løber Sneum Å, og nu er der ikke nogen dæmning - eller stemmeværk  - mellem den sjældne laksefisk og dens gydepladser oppe ad åen.
 
Otte dambrug skal væk alene ved Sneum Å. Næste år følger Ribe Å.

Det hele koster over 100 millioner kroner, og EU betaler de 60 millioner, fordi snæblen er stærkt truet.