Esbjergs borgmester tror på, at der bliver flyttet kommunale penge fra hovedstaden

S-regeringen præsenterer i dag sit udspil til en udligningsreform og lægger op til, at 60 kommuner vil modtage penge, mens 38 kommuner skal betale.

De politiske forhandlinger om en reform af den kommunale udligning begynder snart.

S-regeringen præsenterer  i dag sit udspil til en udligningsreform og lægger op til, at 60 kommuner vil modtage penge, mens 38 kommuner skal betale. Altså at de rige kommuner skal give mere til de fattige.

Bedre Balance, som er et samarbejde mellem otte provinskommuner inklusive Esbjerg, er ikke helt enige med regeringen. De otte kommuner kæmper for et ensartet udligningssystem mellem de danske kommuner samtidig med, at de gerne så hovedstadsudligningen helt afskaffet. 

De otte kommuner i Bedre Balance mener, at hovedstadsudligningen giver et højt udligningsniveau i hovedstadsområdet og et væsentligt lavere niveau i provinsen. Hovedstadsudligningen er ifølge Bedre Balance med til at dele landets kommuner i et A-hold i hovedstaden og et B-hold i provinsen. 

For at illustrere forskellen mellem hovedstads- og provinskommuner har Bedre Balance regnet på, hvad ville der ske, hvis en provinskommune blev optaget som den 35. kommune i den nuværende hovedstadsudligning.

Ifølge deres udregning ville for eksempel Esbjerg Kommune modtage ekstra 271 millioner kroner ekstra årligt som den 35. hovedstadskommune. Vejle, Kolding og Horsens ville også blive forgyldt med langt over 200 millioner kroner ekstra om året, hvis man indsatte dem som den 35. københavnske kommune.

Nuværende fordeling er absurd

- Det afspejler jo det absurde i den nuværende fordeling. Jeg håber selvfølgelig på, at vi i Esbjerg får flere penge ud af en ny ordning - men det vigtigste er, at regeringen for alvor vil vise, at der skal udlignes langt mere. Det synes jeg også, at de første udtalelser tyder på er tilfældet, siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg, (V), til TV SYD.

KommuneGevinst i altPr. indbygger
Hedensted152.715.0003.279
Varde162.648.0003.232
Vejen135.129.0003.156
Billund80.466.0003.034
Fredericia137.331.0002.658
Horsens240.544.0002.654
Kolding243.855.0002.620
Haderslev141.652.0002.532
Aabenraa144.210.0002.438
Vejle267.233.0002.329
Esbjerg271.281.0002.332
Tønder64.156.0001.706
Sønderborg123.5251.658
Fanø1.222.000358

Bedre Balance består af Assens, Esbjerg, Herning, Holstebro, Odsherred, Randers, Slagelse og Vordingborg kommuner.

Hovedstad med i særlig ordning

I alt 34 hovedstadskommuner er med i hovedstadsudligningen, som går ud på, at de indbyrdes får lov at udligne med hinanden, inden resten af landet får lov at komme til fadet. Meningen er ifølge Social- og Indenrigsministeriet, at udligningssystemet skal udjævne forskelle i kommunernes økonomiske muligheder, som skyldes forskelle i skattegrundlag, alderssammensætning og forskelle i den sociale struktur. Udligningen sikrer, at alle kommuner har mulighed for at tilbyde service på lige vilkår.

Statens bloktilskud til kommunerne for 2020 udgør 63.967,8 millioner kroner. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud.