Kommunebesparelse: Stærkt svagtseende kvinde fratages hjælp

For mange af os virker en halv time ikke som lang tid. Men det er det for 77-årige Merri Kjerstine Christensen, som nu fratages 30 minutters hjælp om ugen.

Opdateret med en præcisering om, at besparelsen alene rammer klippekortordningen for hjemmeboende pensionister - og de ældre, der bor på plejehjem m.v., er ikke ramt.

77-årige Merri Kjerstine Christensen fra Esbjerg har været rigtig glad for, at hun har kunnet få en halv times ekstra hjælp om ugen efter eget valg.

 - Det er nok til, at jeg kan glæde mig over, at der kommer en person, som vil gøre ting, som jeg ønsker, uden jeg skal spørge om lov. Det betyder ret så meget for mig, fortæller Merri Kjerstine Christensen. 

Merri Kjerstine Christensen er blind på venstre øje og har kun fem procents syn tilbage på det højre.

Hun var en del af en klippekortordning i Esbjerg Kommune, hvor hun en gang om ugen fik en halv times besøg af en, som kunne hjælpe med daglige gøremål, men som også kunne sætte sig ned og tage en snak. Den ordning har kommunen fra årsskiftet sparet væk.

- Det har været ret kedelig og ret bøvlet, for så har jeg skullet spørge andre om hjælp, forklarer Merri Kjerstine Christensen.

Mangler hjælpen

I januar måned har Merri fået hjælp til nogle forskellige gøremål af en nabo og en veninde, men det bryder hun sig ikke om.

- Det er i yderste nødstilfælde, jeg spørger. De har jo også fuldtidsarbejde, børnebørn og alt muligt, så jeg savner den der halve times klippekort, siger Merri Kjerstine Christensen. 

Klippekortordningen koster tre millioner kroner 

Esbjerg kommune mangler 145 millioner kroner i hvert af budget-årene frem til 2023. Så de har ledt efter store som små besparelser, og på klippekortordningen for hjemmeboende pensionister er der en årlig besparelse på godt 3 millioner kroner.

Olfert Krog, der er formand for Sundhed & Omsorgsudvalget i kommunen, siger i et telefoninterview til TV SYD:

- Det er bare et af de mange punkter, som er blevet berørt af det her. Det er desværre også gået udover nogle af de svageste i vores samfund. Det er virkelig trist, men det er det, vi har penge til i kommunen.

Merri Kjerstine Christensen håber stadig

Merri Kjerstine Christensen har ikke meget tilovers for politikerne. Hun ville bare ønske, at de gav hende den lille halve time tilbage, der betyder så meget for hende:

- Det ville være en dejlig fornemmelse at tænke på, at nu kommer der nogle, du kan få hjælp af, uden du skal spørge en nabo. At være selvstændig betyder meget for mig.

Klippekortordningen