Naboer i protest mod højhus

Et kommende byggeri på 21 meter tager udsigten, mener naboerne.

De har sukket efter det i årevis. Politikerne. Det står da også utallige steder i kommunale og politiske papirer. Havn og by skal bindes mere sammen. 

- Se bare i Barcelona. Det gør de rigtigt godt der, siger formand for Plan & Byudviklingsudvalget Henning Ravn fra Venstre. 

Men det kniber gevaldigt i Esbjerg, mener en gruppe borgere.

quote

Der er simpelthen blot tale om fiksfakserier for at få byggeriet igennem

Lars-Erik Jørgensen, nabo til planlagt byggeri

Lars-Erik Jørgensen nyder sin mulighed for at se ud over en del af havnen og kighullet ud til Vadehavet.
Lars-Erik Jørgensen nyder sin mulighed for at se ud over en del af havnen og kighullet ud til Vadehavet.
Foto: Finn Grahndin, TVSYD

Udsigt til et højhus

De er godt utilfredse med, at Esbjerg Kommune har sagt ja tak til, at der kan opføres et byggeri lige ud for et udsigtspunkt, hvor man kan se ud over en del af havnearealet og i det fjerne også se indsejlingen til havnen og Vadehavet. 

-  Hvorfor dog opføre et 21 meter højt byggeri lige ud for et udsigtspunkt, spørger Jørn Bach retorisk. 

Den kommunale byggetilladelse blev da også mødt af protester fra nabogruppen. Planen blev taget af bordet. Tegningerne overholdt ikke alle tekniske regler og var ikke spiselig netop fordi, det kom til at ligge som en spærring mellem havnen og byen ved Vesterhavsgade og Willemoesgade. 

I de nye planer er bygningen vendt 90 grader og flyttet et stykke. De fleste af naboerne bor i den røde bygning, mens Lars-Erik Jørgensen bor i den grønne.
I de nye planer er bygningen vendt 90 grader og flyttet et stykke. De fleste af naboerne bor i den røde bygning, mens Lars-Erik Jørgensen bor i den grønne.
Foto: Finn Grahndin, TVSYD

Bygningen vendt 

Bygherren trak planen tilbage. 

Men tegningerne blev erstattet af nye. Nu var bygningen vendt 90 grader og flyttet en del ind på en offentlig P-plads. 

- Vi har her forsøgt at finde en løsning, så byggeriet ikke tager udsigten længere, siger den politiske udvalgsformand, Henning Ravn. 

Esbjerg vil brande sig på havn og by

Ændre forholdet mellem bymidte og havn, fysisk og mentalt. Havnen og byen skal bidrage til hinanden, herunder skal identiteten som havneby og de sociale aktiviteter genoplives. Byen skal udnytte det historiske DNA, som har været underkendt, men faktisk vurderes positivt af danskerne og rummer et stort potentiale.

Fra "Oplevelser i Esbjerg - Vadehavets havneby. Masterplan og brandstrategi for Esbjerg by udarbejdet af Stagis maj 2022.

Fiksfakserier

Det er gruppen af naboer slet ikke enige i. Nu tager byggeriet - hvis det altså bliver til noget - blot en anden del af udsigten.   

- Der er simpelthen blot tale om fiksfakserier for at få byggeriet igennem, siger Lars-Erik Jørgensen fra protestgruppen.  

- Vi kan tvivle lidt på, hvad kommunen mener, når de siger, at de vil have sammenhæng mellem by og havn, at de så vil have sådan et projekt her, som i den grad ødelægger sådan en sammenhæng, siger Jørn Bach. 

Henning Ravn, udvalgsformand fra Venstre i Esbjerg, prøver at finde den rette balance mellem naboer og virksomhed
Henning Ravn, udvalgsformand fra Venstre i Esbjerg, prøver at finde den rette balance mellem naboer og virksomhed
Foto: Finn Grahndin, TVSYD

Balance

Venstres udvalgsformand, Henning Ravn, mener, at man har gjort et godt stykke arbejde hidtil. 

- Vi har arbejdet med det i et år, så det er ikke noget, der bare hurtigt bliver sagt ja eller nej til,  siger han. 

Han påpeger, at embedsmændene i administrationen og politikerne i udvalget vil forsøge at varetage naboernes ønsker, men samtidig også bygherrens ønsker, for byggeriet skal lejes ud til erhvervsvirksomhed med behov for mere plads på grund af en flot fremgang. 

- Det er den balance, vi må prøve at finde, siger han. 

Læs om sagen her, som den står på udvalgets dagsorden.

Torsdag vil politikerne i udvalget - fire fra Venstre, en fra de konservative og to fra Socialdemokratiet - stemme ja eller nej til projektet. Herefter kan bygherren indsende ny ansøgning om en byggetilladelse og en nabohøring kan gå i gang.