Sælerne får nyt hjem i Esbjerg

En bevilling på 1,2 mio. kr. sikrer, at sælerne på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg kan få et nyt og tidsvarende hjem. Et nyt sælarium kan være færdigt om to år.

Byggeriplaner omfatter også et vadehavsbassin til yderligere 6 mio.kr. Museet har også planer om et sælarium til gråsæler samt på længere sigt et sælarium til gråsæler.

- Planerne skal styrke museets position som en naturlig indfaldsport til Nationalpark Vadehavet, siger museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen.
anlæg.

Først i Danmark

I 35 år har sælariet fornøjet tusinder af mennesker. Sælariet i Esbjerg var det første af sin art i Danmark - og var fra starten museets største attraktion.

I dag er teknikken slidt og designet er utidssvarende. Derfor er et nyt projekt klar. Samlet pris: 18 mio. kr.

Donation fra fond

Esbjerg kommune har støtte og med den seneste donation, fra Lido og Oskar Nielsens Fond, er pengene til projektet skaffet. Det nye anlæg ventes at få byggestart i september næste år.

Det nye sælaium bliver i to etager - så publikum kan opleve sælerne både over og under vandet. Museets planer omfatter som nævnt også planer om et Vadehavsbassin med bl.a. edderfygle, blåmuslinger og stillehavsøsters. Der arbejdes på at skaffe penge til dette