Teknisk gymnasium i førerfeltet

Studenterne fra teknisk gymnasium i Esbjerg scorede i 2013 det højeste karaktergennemsnit blandt studenter i hele Region Syddanmark, og blandt htx-eleverne var de bedst i hele landet.

Det var især karaktererne i mundtlig dansk og skriftlig matematik, det trak studenternes gennemsnit op på 7,4.

Undervisningsministeriet har korrigeret karaktererne for elevernes sociale og økonomiske baggrund, så de er sammenlignelige fra skole til skole.

Ministeriet vil nu have en forklaring på, hvorfor studenterne fra Esbjerg med særlig interesse for teknisk og naturvidenskab har fået en topplacering. En såkaldt taks force fra Undervisningsministeriet bliver sendt til Esbjerg 26. marts for at gøre studier blandt skolens 470 elever.

Undervisningen er ikke baseret på mere eller mindre smarte undervisningsmetoder, men eleverne bliver opfordret til at være flittige.

- Vi får elever fra et stort opland, så de har truffet et bevidst valg om at gå på netop vores skole, selv om de har en lang vej til og fra skolen. Vi sørger også for, at ingen timer bliver aflyst. Hvis en lærer er syg, kommer der altid en vikar. Endelig har vi en stor mængde skriftlige arbejder, som eleverne skal gennemføre, siger rektor Allan Torntoft Gregersen.

Undervisningsministeriets undersøgelse af den bedste praksis omfatter også Ikast-Brande Gymnasium, Frederiksværk Gymnasium og HF Centret Efterslægten i København.