Træning skal forhindre at ældre falder

Hver tredje ældre over 65 år falder mindst én gang om året. Træning nedsætter risikoen for at falde.

Derfor tilbyder Esbjerg Kommune nu faldforebyggende træning. I første omgang afprøves tilbuddet i to af kommunens omsorgsdistrikter.

Borgere i Esbjerg Kommune over 65 år, som er faldet eller er bange for at falde, får nu hjælp til at holde balancen. Et nyt tilbud om intensiv træning på hold og derhjemme skal være med til at forebygge, at de ældre falder.

Fald kan skyldes mange ting, blandt andet svimmelhed, balanceproblemer og medicin. Der er god dokumentation for, at fysisk træning nedsætter hyppigheden af og risikoen for at falde. Det viser både undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen og udenlandske studier.

Investerer, før det sker

- Vi vil investere, før det sker. Med det nye tilbud vil vi afprøve, om den aktuelle viden om effekt af faldforebyggende træning kan overføres til borgere i Esbjerg Kommune. Ved at tilbyde borgere med balanceproblemer et intensivt træningsforløb håber vi at kunne give dem et godt fysisk afsæt for at kunne mestre tilværelsen og opleve livskvalitet, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Henning Ravn, Venstre.

Faldulykker blandt ældre medfører også store økonomiske omkostninger for samfundet blandt andet til indlæggelser på sygehus og genoptræning m.v. De samfundsmæssige omkostninger for et hoftebrud var i 2009 for eksempel godt 200.000 kroner.

 

Fakta om træningstilbuddet: