Fanø hjælper orkideen

Naturens farvespil er ved at forsvinde ? også i Fanøs klitlavninger. ?Hvis vi ikke gør noget, så for-svinder klittens blomsterfarver, fordi lavningerne gror til i Tagrør og Gråris,? siger DN Fanøs For-mand Britt Schak Hansen.

For at hjælpe med til det, så tager Danmarks Naturfredningsforening igen initiativet til at gøre noget ved ét af de mest truede steder på Fanø. Det er ved Sønderho Strand, hvor den sjældne orkide Sump-Hullæbe er ved at forsvinde i tilgroning.

?Vi arranger i samarbejde med FanøNatur og Dansk Botanisk Forening en naturplejedag søndag den 29. maj fra kl. 10 til 14, hvor alle kan komme og hjælpe med at fjerne tagrør og Gråris, så orkideen kan ?få luft,? fortæller Britt Schak Hansen.

For at beskytte området bliver arbejdet gjort manuelt med le og ørnenæb.

?Så har man lyst til at prøve, at slå med le og dermed gøre en indsats for, at Sump-Hullæbe stadig kan ses på Fanø, så mød op på søndag,? siger Britt Schak Hansen.

?Tager man sit eget ørnenæb eller en god stor rive med, så kan et endnu større område blive ryddet,? siger formanden for øens naturfredningsforening.