TV der bevæger dig

45 mio. kr. til feriecenter for blinde

Dansk Blindesamfunds kursus- og feriecenter, Fuglsangscentret, i Fredericia har fået 45 mio. kr. til renovering fra A.P. Møllers Støttefond

Fuglsangscentret på Søndermarksvej i Fredericia er taget i brug i 1989. Stedet har haft tusindvis af blinde og svagtsynede på ophold, men trænger til en renovering.

- Vi har store planer om at forbedre og modernisere tilgængeligheden til Fuglsangcentret. Der er sket meget på det område, siden centret blev projekteret i 1980?erne, og vi vil gerne fortsætte med at have et sted i Danmark, hvor tilgængelighed og arkitektur går op i en flot helhed,? siger Dansk Blindesamfunds landsformand Thorkild Olesen til Fredericia Avisen.

I renoveringen inddrages ny viden om lys. For mennesker, der har et lille restsyn, er lys en meget vigtig hjælp til at finde rundt. Fornyelsen vil indebære, at der indrettes ovenlysvinduer, så modlys reduceres væsentligt.

En anden væsentlig forbedring af tilgængeligheden vil betyde, at mennesker, der er helt blinde, vil kunne bruge lyd til at navigere i værelserne. Det sker ved at hæve en del af værelsesloftet, så der bliver en lydmæssig tydelig forskel på, hvornår man færdes i værelsernes gangarealer frem for, hvornår man er i opholdsområdet.

Dansk Blindesamfund håber, at ombygningen kan være færdig til centrets 25 års jubilæum til 1. september næste år.

 

 

Den A.P. Møllerske Støttefond blev oprettet i 1983. Dens formål er - ud over at yde støtte til en nærmere bestemt kreds af personer med tilknytning til A.P. Møller Gruppen - at støtte velgørende eller almennyttige formål, som bestyrelsen finder egnede og kvalificerede til støtte.