De støjer. Nu bliver de skudt.

I dag bliver mange støjende råger skudt i en skov i Fredericia.

Råger kan være en plage - især hvis man er nabo til en rågekoloni.

De larmer, og de sviner.

Så beboere nær Hannerup skov i Fredericia får fra i dag mindsket plagen. Der bliver nemlig skudt en del råger i skoven.

Det er Naturstyrelsen, der har givet Fredericia kommune tilladelse til at skyde rågerne.

Inden tilladelsen bliver givet, vurderer Naturstyrelsen først, hvor stort støjproblemet er. Og hvis det er stort, så om man kan undgå at skyde rågerne ved at skræmme dem væk.

Men styrelsen har altså givet tilladelse til, at der må skydes råger i dag.