TV der bevæger dig

Familier må leve i uvished

Slaget om kaserne-lukninger betyder, at flere hundrede familier lever i usikkerhed om deres fremtid. I Haderslev bliver 350 familier ramt, hvis kasernen lukker. Det gælder både civilt og militære ansatte. For dem er ventetiden pinefuld.

07:51

Armstrækninger i Haderslev. Her må 350 familier leve i uvished.

1 af 2

TV SYD ser videre på kasernelukningerne.

I Fredericia er fremtiden knap som uvis for de ca. 100 familier, hvor en af parterne har arbejde på Bülows kaserne. Det er ca. 70 militærstillinger og 30 civile jobs.

De flytter alle til Ryes Kaserne i Fredericia.

Til Varde?

I Haderslev nedlægges 350 civile og militære arbejdspladser. Det er endnu ikke afgjort, hvor de ansatte for fremtiden skal arbejde. Dog bliver en mindre gruppe civilt ansatte fyret.

Sergentskolen på kasernen i Sønderborg med 150 ansatte skal formentlig flytte til Varde.

Søgård nedlægges?

Det antydes også, at Søgård-lejren, som bl.a. bruges til øvelsesområde for sergentskolen i Sønderborg, nedlægges. Det er ikke lykkedes TV SYD at få den oplysning bekræftet. Søgårdlejren har 45 ansatte.

TV2Fyn fortæller, at hjemmeværnsregionerne samles på et sted. Det kan være Varde, men meget tyder på, at det bliver Skive Kaserne, der overtager disse funktioner. Det betyder bl.a. at hjemmeværnsregionen for Syddanmark flytter fra den gamle kaserne for Fynske Livregiment.

Koster 2000 jobs

Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) forventer, at forsvarsforliget med kasernelukninger vil koste 2000 arbejdspladser.

Ministeren håber, at spareplanen med både kasernelukninger, nedlægning af stillinger og omflytning af medarbejdere vil kunne udmøntes "lige efter sommerferien".

- Forventningen er, at denne her spareøvelse alt andet lige kommer til at koste 2000 ansatte i forsvaret.

Ledige stillinger

- Når det er sagt, lyder det umiddelbart som om, de bliver fyret. Det vil det være for nogle, siger Hækkerup i forbindelse med torsdagens Nato forsvarsministermøde.

Men ministeren understreger, at nogle af stillingerne allerede står ledige, fordi man har vidst, at besparelserne kom. Derudover håber han, at mange kan klares ved frivillig fratrædelse.

Hurtig afgørelse

Det har længe stået klart, at forsvarsforliget vil koste arbejdspladser.

Men torsdagens melding er den hidtil mest konkrete - og den højeste - fra ministeren om, hvor mange af forsvarets 22.000 arbejdspladser, der forsvinder, når forsvaret frem til 2017 skal spare i alt 2,7 milliarder, svarende til næsten 15 procent.

Og både af hensyn til dem, der skal fyres, og til de 20.000 tilbageværende ansatte i forsvaret håber ministeren, at der kan komme en hurtig politisk aftale i stand.

- Når vi først har fundet ud af, hvilke kaserner vi skal lukke, vil vi være meget tæt på at kunne sige til de ansatte i forsvaret, hvem der skal flyttes hvorhen - og hvad det er for en hverdag, de kommer til at opleve.

- Meget hurtigt betyder, at det kan vi forhåbentlig gøre lige efter sommerferien. Og det tilsiger at lave en hurtig aftale, siger Hækkerup.

Han ønsker ikke at sætte en tidsplan for kaserneforhandlingerne med de øvrige partier bag forsvarsforliget, som er alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten.

Men Ritzau erfarer, at forhandlingerne går i gang fredag morgen med sigte på at nå en aftale i næste uge.

Hækkerup ønsker ikke at kommentere presseforlydender om, hvilke fem kaserner forsvarschef Peter Bartram har indstillet til lukning.

Kerneparameter

Men han siger, at hans eget "kerneparameter" for valget af kaserner vil være, at den nye struktur skal understøtte den nye centerstruktur for hæren.

- Kasernestrukturen er central også for at kunne komme igennem med den effektivisering og modernisering af forsvaret, som skal til. Det er det helt centrale for mig, siger forsvarsministeren.