Gabriel fik kræft som 2-årig: Lægen sendte familien ud af radonhjem

Gabriel fik i 2009 konstateret kræft som 2-årig. Familien blev genhuset i et hjem med lavere radonværdier, og Gabriel blev behandlet af læger. Nu er han rask.

Der er farlige stråler under dit hjem. Radon hedder det, og det findes i jorden. Herfra siver det ind i huset, hvis fundamentet for eksempel er utæt.

I Taulov ved Fredericia er der også farlige stråler. Det opdagede en familie, da deres dengang kun 2-årige søn Gabriel fik konstateret leukemi.

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at der er en sammenhæng mellem radonstråling og små børn, der bliver bliver ramt af leukæmi.

Ved et tilfælde hørte Gabriels far, Dennis Nørholt, om radon i fjernsynet. Derfor satte familien målere op. Målingerne viste, at radontallet var fjorten gange over den anbefalede værdi.

- Vi blev selvfølgelig utrolig bange, da vi fik de konkrete tal og fandt ud af, hvor farligt det var, siger Charlotte Nordtorp Månsson, der er mor til Gabriel.

Charlotte Nordtorp Månsson fortæller, at de fik en skrivelse fra Lars Brandt, klinisk lektor ved arbejds- og miljømedicinsk klinik på Odense Universitetshospital. I brevet står der blandt andet, at med den behandling, Gabriel fik, måtte han ikke bo hjemme.  Familien blev derfor genhuset i et andet hjem.

Gabriel kom i behandling for leukæmi, og i mellemtiden fik familien lavet en såkaldt radonbrønd ved deres hjem. Det gjorde, at radontallet kom under den anbefalede værdi.

Den nu 9-årige Gabriel er på baggrund af behandlingen, og muligvis også den sænkede radonværdi, nu erklæret rask.