Kommune har sørget for 200 mini-fleksjobs

Mini-fleksjobberne - som de kaldes - har dermed fået en ny chance i arbejdslivet.

En af dem er Christina Riise , som arbejder fem timer om ugen på Misbrugscentret i Fredericia midtby. Bl.a. med at give brugerne metadon. Christina Riise er sygeplejerske, men kan ikke arbejde på fuld tid, fordi hun har fået fibromyalgi.

Hun er en af de 100, der har fået et fleksjob i kommunalt regi. Andre 100 har fået job i det private erhvervsliv.

Ordningen er en del af den fleksjob- og førtidspensionsreform, der trådte i kraft sidste år.

Fleksjobs gives til personer, der har "en varig begrænsning i deres arbejdsevne".

Fleksjobberne kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Økonomisk får det89 procent af højeste dagpengesats.