Krig mod mågerne starter nu

Fredericia og den tapre Landsoldat har erklæret skrigende sølvmåger krig. Og kampen mod sommerens plage starter nu, og kommunen har meldt sig ind i kampen efter talrige opfordringer fra borgere.

Mågeplagen blev omtalt i bl.a. TV SYD sidste sommer. Men da ville kommunen ikke gøre noget. Det var op til husejerne at fjerne deres reder og gøre livet surt for de flyvende rotter.

Siden har kommunen ændret mening. Og sammen med husejere i den indre by vil kommunen søge en reguleringstilladelse.

Tidliger var det også kun den enkelte husejer, som kunne søge om at få lov til at regulere mågebestanden på sin matrikel. Men Naturstyrelsen har ændret mening og opfordrer kommunerne til at melde sig ind i kampen.

Formanden for Miljø- og Energiudvalget, Chr. Bro (Soc.dem), opfordrer husejere til allerede nu at holde øje med, om mågerne samler sammen til reder på tagene. Rede-materialet skal fjernes med det samme.

Og kommunen går foran med et godt eksempel. Rådhusbetjente fjerne rede-materiale på byens rådhus, som er et yndet tilholdssted for måger. Men det hjælper ikke, hvis andre ikke gør det samme.

Miljøudvalget har vedtaget en handlingsplan mod mågerne. Og mod ænder og råger. Nogle steder skydes de uønskede dyr, men den metode dur ikke i den indre by, hvor støjplagen om sommeren er værst.

En af ideerne kan være at sætte redekasser til vandrefalke op. Vandrefalkene kan regulere bestanden af måger. Måske kan kunstige rovfugle også skræmme mågerne væk.