TV der bevæger dig

Læge mister autorisation på grund af grov forsømmelse

En praktiserende læge fra Fredericia har midlertidig fået frataget retten til at arbejde som læge. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har truffet afgørelsen i forbindelse med behandlingen af en 27-årig patient.

Afgørelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed gælder i 2 år. Foto: Claude Prigent/colourbox.com

Hele brevet fra Styrelsen for Patientsikkerhed er idag blevet offentliggjort i en Facebook-gruppe og af det fremgår det , at afgørelsen mod lægen gælder fra den 13. januar.

Afgørelsen betyder, at lægen fra den dato ikke må udøve virksomhed som læge eller anvende betegnelsen læge.

TV SYD har idag forsøgt at få en kommentar fra den pågældende læge, men det er ikke lykkedes. En søgning i autorisationsregisteret bekræfter dog, at lægen ikke længere er i besiddelse af en gyldig autorisation.

Lægen er også formand for Borgerretsbevægelsen, og her bekræfter næstformand Bente Stenfalk afgørelsen og at lægen har mistet sin autorisation på grund af det, som Styrelsen for Patientsikkerhed betegner som grov forsømmelse.

Afgørelsen om autorisationsfratagelse gælder ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed i 2 år.