Nu bliver Lillebæltsbroen brandsikret - og det giver kø-risiko

Fredag aften begynder arbejdet med at sikre Den Nye Lillebæltsbros bærende kabler mod brand. Arbejdet varer frem til december og kan i perioder skabe bilkøer motorvejen på begge sider af broen.

Arbejdet med brandsikring udføres i to etaper og begynder på broens sydside, hvor broens nødspor og den tunge vognbane i retning mod Fyn vil være inddraget.

Trafikken vil derfor blive ledt ind på to spor i østgående retning. Arbejdet i broen sydside forventes afsluttet i oktober, hvorefter arbejderne flyttes over i broens nordside med tilsvarende begrænsninger for trafikken.

Det er en direkte konsekvens af, at en lastbil brød i brand på broen natten til den 23. juli 2013. Branden var så voldsom, at ilden og varmen bredte sig til de bærende kabler og anrettede skader, der koster op mod syv millioner at udbedre.

- Den gang var vi bange for, at broens bæreevne var nedsat på grund af ild og de høje temperaturer. Det åbnede også øjnene for den fremtidige risiko, hvorfor broens bærekabler nu brandbeskyttes op til en højde svarende til 10-12 meter over kørebanen, siger chefkonsulent Niels Christian Skov Nielsen, Vejdirektoratet, til TV SYD.

Brandbeskyttelsen består af isoleringsmåtter, som fastgøres rundt om det eksisterende bærekabel og rustfrie stålkapper, som spændes uden på. Opsætningen sker fra lifte og stillads, hvorfor der bliver mindre plads til trafikanterne på broen frem til december. 

Efter myldretiden fredag aften bliver afspærringen sat op, hvorefter det egentlige arbejde går i gang, når stilladser og lifte er på plads.

Den Nye Lillebæltsbro passeres hvert døgn af 68.400 køretøjer i gennemsnit.