Nu kommer de selvkørende lastbiler til Syd- og Sønderjylland

Onsdag den 30. marts vil to kolonner med selvkørende lastbiler køre gennem Syd- og Sønderjylland fra Lillebælt og til grænsen som et led i et europæisk pilotprojekt.

Selvkørende teknologier kan give en bedre udnyttelse af kapacitet på vejene og gøre transportbranchen mere effektiv og miljørigtig.

 

Lastbiler, der automatisk holder afstand til hinanden, vil sikkerhedsmæssigt forsvarligt kunne køre tættere end de helt almindelige lastbiler. Det giver mere plads til andre biler på vejene, sparer på lastbilernes brændstof og forurener mindre.

 

Og den 30. marts vil to rækker af den slags lastbiler – såkaldte platoons - rulle på statsvejene – fra Øresundsbroen, henover Sjælland, Fyn og gennem Jylland til den tyske grænse. Der er stadig chauffører i lastbilerne, men det er den forreste lastbil, der bestemmer hastigheden, og de øvrige lastbiler vil bremse automatisk, hvis den forreste gør.

Danmark er med sin rute på 320 km en central del af det hollandske EU-formandskabs platooning-event, hvor i alt to platoons af hver tre delvist automatiserede lastbiler vil køre gennem fem lande.

Vejdirektoratets beregninger viser, at sådanne platoons kan spare vognmændene for seks procent brændstof pr. kørt kilometer pr. bil på motorvejene. Udledningen af de fleste forurenende stoffer fra lastbilerne kan ligeledes reduceres med seks procent.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) glæder sig over den danske deltagelse i projektet:

 

- Det er vigtigt, at Danmark er med til at understøtte nye teknologier, som kan gøre transportbranchen mere effektiv og sikre en mere miljørigtig transport af varer og gods. Det kan give os konkurrencefordele på transportområdet og skabe vækst og nye arbejdspladser,  siger ministeren til Vejdirektoratets hjemmeside.