Ny overraskelse i Fredericia: Kritiseret udvalg ville kun have én ansøger til samtale

Det lignede en skinproces, da Fredericia Kommune i 2018 ansatte Annemarie Zacho-Broe som kommunaldirektør. Jobbet skulle have været genopslået, siger ekspert til TV SYD.

Der var kun én person til samtale, da Fredericia Kommune i 2018 søgte en ny kommunaldirektør. Og der var kun to ansøgere. Det oplyser Fredericia Kommune til TV SYD.

Det er højst usædvanligt, siger kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Hvis man kun har to ansøgere til et så vigtigt og højt betalt job, så skal man selvfølgelig slå stillingen op igen. Det ville man have gjort i alle andre kommuner, siger Roger Buch til TV SYD.

Muligt magtmisbrug

Den eneste person til jobsamtale var Annemarie Zacho-Broe, som fik jobbet og allerede var konstitueret. Uanset hendes kvalifikationer skulle kommunen sørge for at have flere at vælge imellem.

- Man ved jo ikke, om man har den bedste person til jobbet, hvis man ikke har noget at sammenligne med. Måske var den anden ansøger ikke kvalificeret, men det ligner pligtforsømmelse, at man ikke har genopslået jobbet. Hvis man har undladt det for at hjælpe en veninde til at få jobbet, er det magtmisbrug, og det er strafbart, siger Roger Buch.

quote

Hvis man kun har to ansøgere til et så vigtigt og højt betalt job, så skal man selvfølgelig slå stillingen op igen. Det ville man have gjort i alle andre kommuner

Roger Buch, kommunalforsker, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

3 - 2 - 1

De tre tal, har vist sig at indramme historien om den seneste ansættelse af en kommunaldirektør i Fredericia. 

I fredags kunne TV SYD afsløre, at der kun var tre personer i ansættelsesudvalget, hvilket er meget få mennesker i forhold til gængs praksis. Og nu viser en kommunal mail til TV SYD, at de tre personer altså kun skulle overskue at læse to ansøgninger igennem, hvorefter de besluttede sig for, at det var fint kun at invitere den ene af de to ansøgere til samtale.

Meldt til politiet

Den daværende borgmester Jacob Bjerregaard (S) stod i spidsen for ansættelsesudvalget og havde valgt økonomi- og personaledirektør Tommy Abildgaard og fællestillidsrepræsentant Helle Bang Andersen til at supplere sig.

De er alle væk nu, og ingen af dem har svaret på TV SYD's henvendelse. Jacob Bjerregaard gik af ved årsskiftet, presset af en række kritiske historier. Tommy Abildgaard blev hjemsendt og står nu til en fyring, fordi han ikke sagde fra overfor borgmesteren og kommunaldirektøren. Helle Bang Andersen, som også er mangeårigt bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet, valgte for nylig at gå på pension.

Kommunens advokatundersøgelse omtalte for nylig indicier på, at Jacob Bjerregaard og Annemarie Zacho-Broe havde en ”nær relation”, som kan have gjort dem begge inhabile. Denne sag er meldt til politiet.

Forvaltningslovens § 3 siger, at man er inhabil, hvis man har en ”særlig personlig interesse i sagens udfald”. Det gælder for eksempel, hvis man har et nært venskabsforhold eller uvenskab med en part i sagen.

Kritisk ombudsmand

Ombudsmanden indskærpede i 2010, at kommuner skal ansætte den, som anses for bedst kvalificeret. Der må ikke tages hensyn til familie, venner eller andre usaglige hensyn. Indskærpelsen kom efter beskyldninger om, at der blev ansat partisoldater i Københavns Kommune.

”Myndigheden må effektivt søge at tiltrække et bredt felt af ansøgere til stillingen. For at nå dette mål er det af betydning, at myndigheden på en effektiv måde opslår den ledige stilling, så eventuelle ansøgere bliver bekendt med stillingen, at interesserede kandidater får en rimelig frist til at indgive en ansøgning, og at egnede ansøgere indkaldes til samtale”, skrev Ombudsmanden.

Flere skal til samtale

Ombudsmanden understregede, at hvis der ikke er ansøgere nok at vælge imellem, så må man prøve igen.

”Det indebærer efter min opfattelse at der – hvis mere end én ansøger umiddelbart må anses for kvalificeret – som udgangspunkt må indkaldes flere ansøgere til samtale. I modsat fald må ansættelsesmyndigheden overveje at opslå stillingen igen”, tilføjede Ombudsmanden.

Var du den anden ansøger til stillingen som kommunaldirektør? Eller har du andet kendskab til ansættelsen? Så kontakt TV SYDs undersøgende journalist Jesper Sørensen på jeso@tvsyd.dk eller 40 13 21 16.