TV der bevæger dig

Udslip af jernklorid ved raffinaderi

Et større kemisk udslip blev mandag morgen konstateret på Dong Energys råolieterminal ved siden af Shell Raffinaderiet i Fredericia. Ingen personer var i fare ved udslippet.

00:30

1 af 2

Shell Raffinaderiet, som står for den daglige drift af olie-terminalen, oplyser, at der skønnes at være lækket knap 12 kubikmeter jernklorid (ca. 12 tons). Væsken er løbet ud i tankgården. Det vil sige den voldgrav, der er omkring tanken.

- Vi er ved at gøre klar til at suge jernkloriden op for herefter at får det kørt til destruktion. Vi forventer at arbejdet vil være tilendebragt sidst på dagen, siger Regitze Reeh, pressekontakt hos Shell.

Ingen gasser

Jernklorid bruges i behandlingen af spildevand. Der er ingen gasser eller dampe fra lækagen, og ingen fare for personer. Hverken inde på terminalens område eller hos naboer til raffinaderiet. Der er dog lavet en 50 meters sikkerhedszone omkring tanken.

- Det er endnu for tidligt at spekulere i hvordan det kunne ske, men det er klart, at vi vil gennemføre en grundig undersøgelse af forholdene omkring tanken. Lige nu koncentrerer vi os om at rydde op, siger Regitze Reeh.

Politi og brandvæsen har medvirket ved oprydningen.