Haderslev har nu åbne post-lister

Haderslev Kommune har indført åbne postlister. Siden 1. marts kan alle følge med i den post, der sendes til og fra Haderslev Kommune.

Det betyder, at man på kommunens hjemmeside kan se, hvilke breve og e-mails kommunen modtager og sender, samt et kort resumé af, hvad brevene indeholder.
 
- Med postlisterne gør vi det lettere for både borgere og presse at følge med i aktuelle sager og samtidig er postlisterne med til at sikre yderligere åbenhed i Haderslev Kommune, siger borgmester Jens Christian Gjesing.

De åbne postlister trådte i kraft den 1. marts 2011 og er efter en lille indkøringsfase nu i sikker drift. De lægges ud på haderslev.dk hver dag inden klokken 15, og de har da også allerede resulteret i de første henvendelser fra borgerne. 
 
- Der er borgere, der har stor interesse i at følge deres sag til dørs. Der er også borgere, der har spurgt til, hvor på postlisten de kan finde deres post, og det tager jeg som et udtryk for, at postlisterne er et vigtigt, efterspurgt redskab, der kan være med til at styrke åbenheden i forhold til borgerne, men også dialogen i det lokale demokrati, siger Jens Christian Gjesing.
 
Det er ikke al post, der kommer på postlisterne. Der er sager, der er omfattet af reglerne om tavshedspligt, og derfor bliver personlige oplysninger heller ikke gjort tilgængelige på postlisten. Andre sager, der heller ikke kommer på postlisterne, kan være post indeholdende tilbud i forbindelse med licitation, udbud, køb og salg samt internt post.