Haderslev Kommune har måske knækket koden til en bedre ældrepleje

150 repræsentanter fra en række danske kommuner er torsdag samlet i Haderslev. Her har kommunen indført nye arbejdsmetoder, der skaber mindre bureaukrati og sænker sygefraværet.

En anderledes tilgang til ældreplejen, der stammer fra Holland, har vist sig at være en succes i Haderslev Kommune. 

Projektet har været i gang i godt et år og har opnået så gode resultater, at kommunen i dag er vært ved en vidensdag for andre kommuner, der gerne vil høre mere om de nye arbejdsmetoder. Her deltager 150 repræsentanter fra en række kommuner. 

Det er især tre elementer i metoden, som Haderslev vil fremhæve.

Her har kommunen indført nye arbejdsmetoder, der skaber mindre bureaukrati og sænker sygefraværet.

Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har samtidigt lavet en evaluering af projektet, der viser, at 'Kaffe først'-metoden virker.

Her kan du se hele evalueringen fra VIVE.

1

Mere sammenhæng for borgerne

En af de væsentlige punkter i 'Kaffe først'-metoden er, at de ældre borgere skal opleve mere kontinuitet i plejen. Det betyder, at borgerne i dag ikke møder så mange forskellige medarbejdere i hjemmeplejen.

2

Selvstyrende teams

Haderslev Kommune har oprettet flere mindre selvstyrende tværfaglige teams. De har fået mere selvbestemmelse og mulighed for at få mere indflydelse på planlægningen af deres arbejde. Det har skabt mere arbejdsglæde og trivsel blandt medarbejderne.

3

Mindre bureaukrati og lavere sygefravær

Den foreløbige evaluering, efter at projektet er blev anvendt i flere teams i ældreplejen, viser, at der er mindre bureaukrati i hverdagen, og at der er færre sygedage blandt sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere.