TV der bevæger dig

Haderslev Sygehus lukker ned før tid

Sygehuset i Haderslev rømmes fire år tidligere end planlagt. På den måde sparer Region Syddanmark 120 millioner.

30 millioner kroner om året. Det er, hvad der bliver frigivet, hvis hele sygehuset i Haderslev er flyttet i januar 2014 i stedet for i 2018, som det oprindeligt var planen.

I går godkendte regionsrådet i Region Syddanmark at fremrykke flytningen.

- Vi står i en situation, hvor vi skal have mest muligt ud af vores penge, og derfor giver det også god mening at flytte funktionerne fra Haderslev til Aabenraa, så hurtigt som kvaliteten og medarbejderhensynet tillader det, siger Stephanie Lose (V), der er formand for regionens innovationsudvalg.

Det har hele tiden været planen, at funktionerne fra sygehuset i Haderslev skulle flyttes og bygningerne sælges, når udbygningen af sygehuset i Aabenraa står klar i 2018.

Nu har det imidlertid vist sig muligt at flytte allerede, når første fase af byggeriet i Aabenraa står færdigt i 2014.

Omrokering åbner muligheden

Den netop indviede fælles akutmodtagelse (FAM) og det kommende mor-barn-center i Aabenraa skaber plads på andre afdelinger på Aabenraa og Sønderborg sygehuse.

Det betyder, at de hjertemedicinske pladser fra Haderslev flyttes midlertidigt til FAM i Aabenraa, og at fødeafdelingen flytter til det nye mor-barn-center.
 
De ambulante kirurgiske funktioner placeres i Aabenraa og Sønderborg inden for de eksisterende fysiske rammer, mens der bliver lavet mindre ombygninger i Aabenraa for at give plads til de ambulante medicinske funktioner.
 
Herudover bliver de ambulante røntgen- og scanningsfunktioner i mindre grad flyttet til Tønder.

Jobgaranti

Region Syddanmark forventer, at 340 medarbejdere bliver berørt af flytningen. Regionen har dog givet alle medarbejdere en jobgaranti.

Jobgarantien betyder, at ingen bliver afskediget på grund af lukning eller flytning, men at alle får tilbudt et job på et af de andre sygehuse.

- Vi holder fast i den jobgaranti, vi tidligere udstedte og vil så vidt muligt forsøge at imødegå personalets ønsker i forhold til jobfunktioner, siger Stephanie Lose.