Kystsikringsprojekt ved Kelstrup Strand er klar - men pengene mangler

På anden dag vælter vandet ind over kysten ved Kelstrup Strand sydøst for Haderslev. Haderslev Kommune har et kystsikringsprojekt klar, så det ikke gentager sig, men kommunen vil ikke betale gildet selv.

Vandet fosser på anden dag ind over kystkanten i det lille sommerhusområde Kelstrup Strand, der ligger ud til den sydlige del af Lillebælt sydøst for Haderslev. 

Og i virkeligheden er det faktisk ikke en nyhed. For det er mere reglen end undtagelsen, at der er oversvømmelse i det lavtliggende område, når vejrguderne blæser igennem.

Derfor er et kystsikringsprojekt da også på trapperne, og det skal sikre sommerhusene mod oversvømmelse. 

Vandet fosser ind - det gør pengene ikke (...endnu)  

Faktisk er projektet egentlig klar til udførelse, men det er ikke bare sådan at føre ud i livet. Haderslev Kommune, der er tovholder på projektet, vil have, at der skal være flere kræfter til at løfte den økonomiske byrde, der er forbundet med at sikre Kelstrup Strand og naboengen Hejsager.

Konkret står det i en beregning fra den rådgivende ingeniørvirksomhed COWI til at koste i omegnen af 30 millioner kroner at kystsikre området, og kommunen vil ikke tørre hele regningen af på de borgere, der har sommerhus i området.

- Hvis vi skal dele det ud på alle husstande hernede, så bliver det en væsentlig årlig udgift, siger Carsten Leth Schmidt (Slesvigsk Parti), formand for Teknik- og Klimaudvalget i Haderslev Kommune.

Pengene skal dog i en grad også komme fra beboerne selv, ligesom Haderslev Kommune vil kigge i egen kassebeholdning - ligesom der skal hentes penge udefra, lyder det fra udvalgsformanden.

- Vi må have en dialog med beboerne hernede, og så vil vi se i vores kommunekasse, om vi kan hjælpe dem lidt på vej. Men vi skulle virkelig gerne have nogle midler fra Kystdirektoratet, så jeg håber, vi får i hvert fald halvdelen finansieret udefra, siger Carsten Leth Schmidt.

FAKTA: Kystbeskyttelse i Kelstrup Strand i kroner og ører

Post anlæg kr. // Drift kr./år

Sandfodring 14.300.000 // 300.000

Vegetation på klitter 4.500.000 // 100.000

Skråningsbeskyttelse syd 2.500.000 // 100.000

Pumpestation og højvandslukke ved Kelstrup vest 800.000 // 50.000

Diger, vægge mv. ved Kelstrup øst (Grønkær) 2.000.000 // 50.000

Højvandslukke i kystdiget 2.000.000 // 100.000

Pumper i kystdiget 2.000.000 // 100.000

Omlægning af Ulvekær bæk 650.000 // 30.000

Diger og højvandslukke ved Ulvekær bæk 500.000 // 50.000

I alt 29.250.000 // 880.000

KILDE: Haderslev Kommune / COWI

Behovet er aktuelt og akut

Man skal bare have været tæt på området for at se, at der er et behov for at kystsikre stedet. Siden onsdag har Kelstrup Strand været oversvømmet. Ikke mindst hos Egon Mortensen der har sommerhus tæt på selve kysten.

I går stod der godt en halv meter vand ind på hans sommerhusgrund. Vandpumper har dog så småt fået bugt med vandmængden, men i takt med at dagen er skredet frem, har vandet på ny fundet frem til Egon Mortensens grund, så da TV SYD taler med ham, er Beredskabsstyrelsen i gang med vandpumperne. 

Vandet fosser ind over kyststrækningen i Kelstrup Strand.
Vandet fosser ind over kyststrækningen i Kelstrup Strand.
Foto: Hans Lausten, TV SYD

Det understreger behovet for handling, og han er optimistisk om, at den snart kommer.

- Projektet er i gang, og vi skal have møde med dem i december måned (med Haderslev Kommune, red.). Men det kan ikke gå hurtigt nok. Vi har et problem, som bliver større og større, ser det ud til, lyder det fra Egon Mortensen.

Også hos udvalgsformanden er man optimistisk om, at projektet snart ruller, så sommerhusejerne kan gå tørskoede - også når vinden blæser, og vandstanden stiger i Lillebælt.

- Vi har en meget åben og ligefrem dialog omkring de udfordringer. Jeg synes, der har været et rigtig godt samarbejdsklima, og jeg er ret sikker på, vi kommer i mål med en løsning, slutter Carsten Leth Schmidt (Slesvigsk Parti).