Miljøsager i Haderslev skal have ekstra grundig behandling

Det borgerlige flertal i byrådet i Haderslev må for fremtiden regne med, at miljøsager får en ekstra kritisk behandling.

Mindretallet i miljøudvalget vil have alle sager behandlet i selve udvalget eller i byrådet.

Udvalgsformand Benny Bonde (LA) får ikke en fuldmagt fra udvalget til at afgøre mindre sager i samarbejde med forvaltningen.

- Vi kan ikke have tillid til, at det sker på et neutralt og objektivt grundlag, siger Søren Rishøj Jakobsen (S).

Normalt får formanden og næstformanden i et politisk udvalg fuldmagt fra det samlede udvalg til at afgøre uproblematiske sager.

Søren Rishøj Jakobsen henviser til, at udvalgsformanden har en verserende sag om overtrædelse af loven om naturbeskyttelse, fordi han har fjernet vandhuller eller mindre søer på sin landejendom i Marstrup ved Haderslev. Sagen skal afgøres i retten, men Benny Bonde har flere gange fået retssagen udskudt.

- Det er ikke smart, at borgmesteren har gjort ham til udvalgsformand. Det skaber mistillid til systemet, mener Søren Rishøj Jakobsen.

Byrådsmedlem Svend Brandt fra Enhedslisten deler hans opfattelse.

Lektor i forvaltningsret Sten Bønsing, Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, siger, at det ikke er i strid med forvaltningsrettet, at han er blevet udvalgsformand, så længe han har sig valgbarhed. Sagen handler alene om politisk moral.

Debatten

I TV SYDs Facebook-debat skriver Carl Skøtt, Haderslev:

Benny Bonde har sin egen definition af, hvordan naturbeskyttelsesloven skal tolkes. Det er almen viden, men næppe alene nok til at diskvalificere ham som politisk udvalgsformand. Det grænser imidlertid til politisk magtfuldkommenhed at udnævne ham til formand for Plan & Miljø, hvis forvaltning han ydermere erklærede krig imod under valgkampen. Han kan ikke i sit eget udvalg regnes for troværdig politiker.

Ansvaret ligger naturligvis først og fremmest hos den borgmester, Venstres Hans Peter Geil, der har accepteret Benny Bondes krav om at blive formand for netop det udvalg, som han gennem mange år i mange sager har været på kant med. Ansvaret ligger hos hele det nye politiske flertal i Haderslev Kommune, La Familia, der foruden Venstre også omfatter Dansk Folkeparti, de radikale, den konservative - og altså også Benny Bondes Liberal Alliance, slutter han.

Benny Bonde har helle ikke søndag ønsket at kommentere sagen offentligt. Han har tidligere fået bøder for at overtræde miljølovgivningen.