Minister dumper redegørelse fra Haderslev

Peter Hummelgaard kræver nye svar fra Haderslev Kommune efter hård kritik af sagsbehandling.  

Duer ikke! Om igen!

Det er budskabet fra beskæftigelsesmininister Peter Hummelgaard (S), som dumper den redegørelse, han fik for nylig fra Haderslev Kommune.

Ministeren er stadig ikke overbevist om, at kommunen overholder loven i forhold til kommunens ledige. I et brev til borgmester H.P. Geil (V) kræver han derfor nye svar fra kommunen.

- Jeg synes ikke, Haderslev Kommune i tilstrækkelig grad har afvist den bekymring, jeg har haft om, hvorvidt man på forhånd har besluttet sig for, hvor mange førtidspensioner med mere man gerne vil tildele, siger Peter Hummelgaard til TV SYD. 

Han skriver i brevet, at kommunen ikke har forklaret godt nok "hvordan de initiativer, der er beskrevet i indsatsplanen, er i overensstemmelse med lovgivningens krav". 

I strid med loven

Som afdækket af TV SYD vedtog kommunen i august, at der skal spares mindst 10 millioner kroner på de ledige. Det skal ifølge vedtagelsen blandt andet ske ved, at sagsbehandlerne i jobcentret skal nedprioritere det faglige aspekt til fordel for kommunens økonomi.

quote

Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at initiativerne, afhængig af hvordan de administreres i praksis, kan være i strid med lovgivningen.

Peter Hummelgaard (S), beskæftigelsesminister.

Dette har eksperter kaldt ulovligt. Og ministeren er heller ikke overbevist om, at kommunen har loven på sin side:

- Det er Beskæftigelsesministeriets opfattelse, at der er en vis diskrepans mellem redegørelsens ordlyd og det bagvedliggende materiale fra kommunen. Derfor er det vanskeligt at vurdere lovligheden af kommunens praksis. Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at initiativerne, afhængig af hvordan de administreres i praksis, kan være i strid med lovgivningen.”, skriver Peter Hummelgaard.  

Han kalder det "betænkeligt, at Haderslev Kommune på forhånd anlægger en restriktiv praksis vedrørende tilgangen til sociale ydelser". 

Uklarhed bekymrer ministeren

Han understreger, at sagsbehandling altid skal tage hensyn til den enkelte borger:

- Virksomhedsrettet aktivering i 6 måneder kan ikke gøres til en forudsætning for tilkendelse af henholdsvis ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Det vil være i strid med loven. Jeg noterer mig desuden, at det også strider med jeres redegørelse, hvor det fremgår, borgerne skal have mulighed for at afprøve de beskæftigelsesmæssige kompetencer i de tilfælde, hvor der er et perspektiv – det er således ikke en fast forudsætning. Denne uklarhed bekymrer mig, og jeg vil gerne understrege, at tilkendelse altid skal ske ud fra en individuel konkret vurdering, skriver ministeren.

Borgmester: Intet ulovligt

Haderslevs borgmester H.P. Geil (V) fastholder overfor TV SYD, at kommunen ikke overtræder reglerne.

quote

Vi vil gøre rede for, at medarbejderne ikke er blevet instrueret om at gøre noget, der overtræder reglerne.

H.P. Geil (V), borgmester i Haderslev Kommune. 

- Vi har fået en frist til at svare senest 9. december. Ministeren vil sikre sig, at der ikke foregår noget ulovligt. Og vi vil gøre rede for, at medarbejderne ikke er blevet instrueret om at gøre noget, der overtræder reglerne. Jeg kan forstå, at han gerne vil tage imod vores invitation om at besøge Haderslev Jobcenter, og der vil vi gerne drøfte vores kommende redegørelse med ham, siger H.P. Geil. 

Ministeren vil da også gerne tage turen til Haderslev.

- Endelig vil jeg gerne takke ja til at besøge Haderslev Kommune. Jeg mener, at sager som denne skærper behovet for at se nærmere på, hvordan reglerne administreres, skriver Peter Hummelgaard til borgmesteren.