Sag om sti på Hejsager Strand afsluttet

En længere sag om ejerforhold på Hejsager Strand ved Haderslev er nu slut.

Ejerne af matriklerne langs og på stranden ved Hejsager og Haderslev Kommune har længe været uenige om, hvem der havde ret til stranden på et område, der ifølge tingbogen tilhører kommunen.

Ejerne mente, at de havde vundet hævd på retten til stranden.
 
Allerede i maj afgjorde Vejdirektoratet, at retten til strandstien er offentlighedens, idet kommunen ejer arealet. Et landinspektørfirma har nu opmålt skel på stranden og har dermed afgjort, præcis hvor stien ligger.

Kun små justeringer

Samme firma bemærker, at ejerne ikke kan have vundet hævd på stranden, fordi stranden også i de seneste 20 år har været benyttet af offentligheden.
 
- Nu er der ingen tvivl om, hverken hvor stien skal gå, eller hvem der har ret til at bruge den, og det er vi rigtig glade for, siger H.P. Geil, der er formand for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev og tilføjer:

- Den eneste ændring, der bliver på stranden, er, at vi markerer stien med nogle træpæle, så offentligheden ikke er i tvivl om, at man må færdes der. Ellers laver vi ingen ændringer, og stranden kan fremover benyttes, som den hele tiden er blevet, siger H.P. Geil. 

Kun enkelte steder har skelforretningen ændret på forholdene. Det var, hvor ejere i over 20 år har haft byggeri eller støttemure og dermed netop har vundet hævd på arealet.
 
- De små justeringer, der er foretaget, betyder ikke noget for stien, hvilket er det vigtigste, for så kan alle kommunens borgere også fremover gå en tur langs kysten?, siger H.P. Geil.