Kampesten skal flyttes – men problemet er ikke løst

En forstærkning af et stendige fik flere gående til at klage til kommunen. Nu bliver stenene fjernet, men stien ligger på privat grund, så den er stadig ikke lovlig at færdes på uden tilladelse fra sommerhusejeren.

Tutte Juul er rigtig glad. Hun er en af dem, der ofte har gået en tur ud omkring Bjørnsknude ved Juelsminde. Men tilbage i januar satte en bunke sten en stopper for de mange gåture. Michael Larsen, der ejer sommerhuset alleryderst på pynten, dækkede nemlig den gamle trampesti med sten og jord. Han kaldte det kystbeskyttelse, men Tutte Juul og mange af byens andre borgere havde mistanke om, at det drejede sig om at slippe for de mange gående. 

Siden da har sommerhusejeren aftalt med myndigheden på området, Kystdirektoratet, at stenene på trampestien skal fjernes. Sammen har de sat en deadline den 15. januar 2018. Og den melding glæder Tutte Juul.

- Jeg er rigtig glad for, at vi får vores sti igen, så vi kan gå der uden at skulle være bange for at falde og slå os, siger hun.

Men at stenene er på vej væk, er faktisk ikke ensbetydende med, at Tutte Juul og de andre fra Juelsminde igen må gå på trampestien. Den ligger nemlig på Michael Larsens private sommerhusgrund og kan ikke betegnes som strand, der skal være offentlig tilgængelig. For det er defineret som "den del af kysten, der kan oversvømmes ved højvande, og som består af åben sand-, grus eller stenbund". Og det kan stendiget ikke. 

Den røde linje er Michael Jensens matrikel. Både trampesti og dige ligger på hans grund.
Den røde linje er Michael Jensens matrikel. Både trampesti og dige ligger på hans grund.
Foto: Degulesider.dk

- Jeg kan sagtens forstå, at folk gerne vil ud på Bjørnsknude, for der er virkelig dejligt derude. Men jeg er bare rigtig ked af at have dem rendende få meter fra mit soveværelsesvindue. Og der er faktisk en eksisterende officiel sti, som leder ud til knuden bag om vores grund, og som endda er vist på Visit Juelsmindes hjemmeside. Men det er ikke alle, der ved det, for der er skiltet meget dårligt, hvilket jeg også har gjort kommunen opmærksom på, siger Michael Larsen til TV SYD.

Tilbage i oktober foreslog Michael Larsen også Hedensted Kommune, at man sandfodrer neden for hans dige, så stranden genetableres, som den så ud for år tilbage.  

Sådan så Bjørnsknude ud i 1954. Dengang var der sand hele vejen rundt om pynten, hvor folk kunne gå.
Sådan så Bjørnsknude ud i 1954. Dengang var der sand hele vejen rundt om pynten, hvor folk kunne gå.
Foto: Runa Ammitzbøll Flügge, TV SYD

Dette har Hedensted Kommune ikke reageret på, da man har afventet Kystdirektoratets afgørelse. Ifølge formanden for Udvalget for Teknik, Lene Tingleff (V), er man dog nu klar til at se på, hvordan man kan gøre passagen farbar uden at krænke den private ejendomsret.

- Der er forskellige muligheder, men vi skal lige have fundet ud af, hvad vi kan, og hvad vi må. Og så skal vi også i dialog med grundejeren, så vi kan få sikret folks adgang rundt langs kysterne og det specielle sted, som Bjørnsknude er, uden at genere ham, siger Lene Tingleff.