480 ton sten lægges ud i fjord til gavn for vandmiljø og biodiversitet

Stenene skal sikre bedre forhold for havmiljøet og giver skjulesteder til småfisk og skaldyr, så de får bedre levevilkår i fjorden, der er plaget af iltsvind og lidt liv.

I disse dage bliver der lagt omkring 480 ton sten ud på tre forskellige felter i Horsens Fjord, skriver Horsens Kommune i en pressemeddelelse. 

Arbejdet sker i et samarbejde mellem Horsens Kommune og Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord. Udlægningen af sten skal sikre et bedre vandmiljø og give flere muligheder for, at småfisk og skaldyr kan leve i fjorden.

- I fjorden er der store områder med ren sandbund, og her er der ikke ret meget, der kan leve. Derfor lægger vi sten ud, så vi giver flere dyr mulighed for at leve på bunden. Når der er sten, kommer der bl.a. flere muslinger og mere tang. Det giver mad og skjul til fisk og skaldyr samt bakteriebelægninger, der øger fjordens evne til at rense sig selv, og på den måde forbedrer vi både vandmiljøet i fjorden og skaber større biodiversitet, forklarer Jan Karnøe, som er formand for partnerskabet.

Udlægningen af sten er ét af de virkemidler, partnerskabet arbejder med i fjorden. I juli 2020 blev der plantet 10.000 stk. ålegræsplanter i fjorden samt sat 10.300 skrubbeyngel ud -  alt sammen med formålet at forbedre forholdene i fjorden.

Sten lagt ud tre steder i fjorden

Stenene bliver lagt ud i to til fire meters dybde på tre forskellige felter. De to felter er på 6,3 hektar og ligger mellem Sejet og Vester Bisholt. Det tredje er på 1,4 hektar og ligger ud for Egehoved ved sydvestspidsen af Alrø.

- Ålegræsset giver fine skjulesteder for småfisk, mens sten giver meget bedre vilkår for muslinger, fordi de kan fæstne sig på stenene. Vi vil gerne have flere muslinger i fjorden, for de renser vandet for alger. Når det sker, får ålegræsset bedre vilkår, fordi græsset kræver lys, så de to ting supplerer altså hinanden rigtig godt, forklarer Jan Karnøe.

Stenene stammer fra lokalområdet

Effekten af udlægningen af stenene vil i de kommende år blive fulgt af partnerskabet i samarbejde med Biologisk Institut på Syddansk Universitet.

- Det er rigtigt spændende at følge effekten, og her samarbejder vi med Biologisk Institut på Syddansk Universitet. De er bl.a. rigtig dygtige til at overvåge lavvandede områder med droner, så vi kan se, hvordan forholdene i fjorden udvikler sig, siger Jan Karnøe.

Horsens Kommune har bevilget en halv mio. kroner til projektet, og arbejdet med at lægge stenene ud foregår i denne uge. Projektet er godkendt af Kystdirektoratet.