Her kan dyr finde føde og ly og læ

Herregård i Horsens gør noget for naturen.

På herregården Tamdrup Bisgaard ved Horsens kan dyrene kan skaffe sig føde og finde ly og læ.
Gården indgår sammen med 250 andre i et naturprojekt, der skal fremme mangfoldigheden i naturen.

Alt fra læhegn og vandhuller til volde og hegn med insekter skal forbedre dyrenes levegrundlag og bidrager til at øge bestanden af både jagtbare og ikke jagtbare dyrearter.
 
Projektet er bl.a. et resultat af et nyt regelsæt for udsætning af fuglevildt til jagt. 
Herregården i Horsens skal ? sammen med de 250 andre - indberette en såkaldt biotopplan til Naturstyrelsen, der giver ejendommen mulighed for at udsætte et vist antal fugle (fasaner eller agerhøns) til jagt.
 
Naturstyrelsen inspicerer årligt op mod 10 pct. af ejendommene for at sikre, at de nye biotoper svarer til de indberettede biotopplaner. 

I Horsens er der anlagt 900 meter insektvolde, sået 2 hektar vildt-ager med honningurter, hør og sennep og, lavet diger og hegn langs skovstykker.