Socialrådgivere skal stoppe pjæk

Horsens Kommune sætter nu tre socialrådgivere ind i kampen for at stoppe pjæk, som er meget udbredt på en række af nogle af byens skoler.

Jette Herskind Møller, der er tillidsrepræsentant på Horsens Byskole, ser frem til samarbejdet med socialrådgiverne:

- Socialrådgiverne får ? med deres tætte samarbejde med forældrene ? en viden om hele familien og ikke kun eleven. Det betyder, at de bedre kan hjælpe med til at få hverdagen til at fungere. For eksempel kan de stille krav til forældrene om at få stillet vækkeuret om morgenen, så deres barn kommer ud af sengen og i skole. Eller de kan være opmærksom på, at en elev har væsentligt nemmere ved at lære noget, hvis han lige bliver nusset lidt på ryggen. Små ting som imidlertid kan have en stor betydning for elevernes trivsel i skolen, siger Jette Herskind Møller.

Socialrådgiverne bliver fast tilknyttet to af kommunens store skoler, mens de resterende timer fordeles mellem kommunens skoler afhængig af behovet. Mange lærere bruger nemlig rigtig meget tid på socialt arbejde.

- Derfor glæder vi os til at få socialrådgiverne ud på skolerne, så de kan hjælpe med til at styrke samarbejdet yderligere mellem lærere og forældre. Socialrådgiverne kan blandt andet gå ind i de sager, hvor vi er usikre på, hvilken foranstaltning, der skal tages i værk. Samtidig skal samarbejdet sikre, at vi får et bedre overblik over, hvem der gør hvad. På den måde undgår vi, at sager i værste fald kører i to parallelle spor, siger Erik Mønster, der er skoleleder på Horsens Byskole.