Sæson for afbrænding af heden

Skovarbejdere fra Naturstyrelsen Midtjylland afbrænder i denne uge dele af Gludsted Plantage mellem Hjøllund og Pårup. 

Afbrændingen er en væsentlig del af hede- og lyngplejen. Den fåreflok, der en stor del af året afgræsser området, kan nemlig ikke klare arbejdet med at bevare lyngheden alene.Græsserne udkonkurrerer nemlig lyngen, når der er tilstrækkeligt med næringsstoffer til stede.

Ilden giver næring

Afbrændingen skal fjerne græs og dværgbuskvegetation, bl.a. lyngplanter, der er blevet for gamle. Afbrændingen fjerner også  en del af de ophobede næringsstoffer, således at man forbedrer vilkårene for nye lyngplanter, andre dværgbuske og den urtevegetation, der er karakteristisk på lyngheder.

Skovarbejderne brænder typisk store hedearealer i mindre partier for at fremme en hurtig genindvandring af de karakteristiske planter og dyr. Ved afbrændingen slår man først en smal brandlinje med en traktor-klipper. Derefter udvides linjen, og når et større areal er sikret med passende brandlinjer, kan ilden slippes løs. Når røgen lægger sig, kan skovarbejderne fortsætte til næste areal.

Bilister på rute 13 kan de nærmeste dage opleve aktivitet på Kolpendal Hede og måske risikere at blive generet af røgen.