TV der bevæger dig

Efterskoler holder skansen

Efterskolerne forsøger at fortsætte skolegangen, selv om lærerne fra 31. marts ikke må komme på deres arbejdsplads.

05:15

Skanderup Efterskole havde onsdag den sidste normale skoledag inden konflikten.

1 af 2

Finansministeriet har optrappet konflikten på folkeskole-området ved at erklære lockout mod Frie Skolers Lærerforening, der har organiseret lærerne på 209 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler.

Kun skoleledere og mellemledere samt teknisk-administrativt personale er undtaget fra konflikten.

Skanderup Efterskole ved Lunderskov forsøger som de fleste andre skoler at beholde eleverne på skolen, selv om der kun bliver to ledere, en lærer og teknisk og administrativt personale tilbage på skolen.

- Vi holder skolen flydende de næste par uger. Vi vil gå langt for at have eleverne på skolen, så de ikke skal sendes hjem for at kukkelure, siger forstander Rune Peitersen, der også er formand for Efterskoleforeningen i Sydjylland.

Kan kun holde to uger

Han forudser, at skolen kun kan holde skansen i to uger, da det er umuligt at dække aftenvagterne i en længere periode.

Efterskolen har aflyst den boglige klasseundervisning under konflikten. I stedet skal eleverne lave projektopgaver og andre elevstyrede aktiviteter.

Forstander Rune Peitersen og eleverne frygter, at konflikten kommer til at løbe frem til 18. april. Skolen har nemlig planlagt en studietur til Frankrig, og det omfattende program for turen kan kun gennemføres med skolens lærere.

- Det er trist. Vi har set frem til den tur hele året, siger en af eleverne, Maj Nybo Madsen, Odense.

I det hele taget møder Finansministeriets optrapning af konflikten mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening ikke sympati blandt eleverne.

- Det er umodent, at de ikke kan nå til enighed, når det går ud over så mange mennesker, mener Niels Vestergaard, Haderslev.

Finansministeriet har ikke afgjort, hvordan skolerne skal finansieres med statstilskud og forældrebetaling under konflikten.