Fredningsnævn afviser stor plan for Skamlingsbanken

Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet og Klokkestabelfonden har fået et afslag på deres ansøgning om at etablere nyt på Skamlingsbanken.

Der bliver i denne omgang ikke etableret blandt andet et nyt besøgscenter og en ny folkemødeplads ved Skamlingsbanken i Kolding. Det har Fredningsnævnet afgjort, da de har givet Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet og Klokkestabelfonden et afslag på deres ansøgning.

quote

Det er rigtig træls og ærgerligt, og ærligt talt er jeg lidt rystet og chokeret.

Nis Steffensen, formand for Skamlingsbankeselskabet

- Det er overraskende for os, at det ikke er lykkedes. Det er rigtig træls og ærgerligt, og ærligt talt er jeg lidt rystet og chokeret, siger formanden for Skamlingsbankeselskabet, Nis Steffensen, til TV SYD.

I november måned sidste år blev vinderprojektet af et nyt besøgscenter på Skamlingsbanken afsløret. Derudover har de tre parter altså også søgt om blandt andet at etablere en ny parkeringsplads, folkemødeplads og et nyt stiforløb.

31 hektar mindepark, skov og overdrev ved Skamlingsbanken blev fredet i 1937 med det formål at bevare udsigten fra Skamlingsbankens top. Og derfor krævede projektet, at det fik en dispensation fra fredningen. I stedet for en dispensation fik projektet et afslag. 

- Vi regnede selv med, at det var en formsag. Vi synes selv, vinderforslaget er skabt for det her sted. Det er udviklet med respekt for netop Skamlingsbanken, og det er derfor, vi er så ærgerlige over afslaget, siger Nis Steffensen og fortsætter:

- Vi ser, at andre museer og lignende bygger nyt og fornyer sig. Det er også det, vi forsøger, men det kan vi altså ikke få lov til.

I sin afgørelse skriver Fredningsnævnet:

- Selvom det projekt, som Kolding Kommune har udarbejdet, vil understøtte Skamlingsbankens betydning både i naturmæssig og historisk henseende, vil projektet i væsentlig grad forringe de landskabelige værdier, som fredningerne skal sikre og bevare.

- Som følge heraf, og da projektets realisering vil tilføre Skamlingsbanken nye aktiviteter, og da projektet strider mod forbuddet mod bebyggelse og opsætning af skæmmende elementer i det fredede landskab, vil det derfor tillige stride mod formålet med fredningen at dispensere til projektets gennemførelse.

Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet og Klokkestabelfonden har nu fire uger, hvor de kan klage over afgørelsen fra Fredningsnævnet. Derudover kan de søge om at få gennemført en ny fredning, som kan betyde, at der i fremtiden kan etableres et nyt samlingssted på Skamlingsbanken.